GGZ: 1e lijn

Trimbos en ggz

Meer dan 40 procent van de Nederlanders kampt eens in zijn leven met psychische problematiek. Als huisarts, praktijkondersteuner of verloskundige bent u voor hen meestal het eerste aanspreekpunt. 

Daarvoor wilt u weten: hoe signaleer of herken ik depressieve klachten of een depressie? 

Hoe bepaal ik de ernst van het probleem? Hoe maak ik het bespreekbaar? Wanneer verwijs ik door?

Wij bieden oplossingen in de vorm van e-learnings, informatie over e-mental health en klachtgerichte mini-interventies. Neem contact met ons op als u wilt weten hoe wij u kunnen helpen in uw praktijk.

Meer informatie

Agnes van der Poel

Stuur een bericht aan contactpersoon Agnes van der Poel of bel +31 (0)30 - 2959(395)

Onze dienstverlening

Advies en ondersteuning

Op basis van onderzoek geven wij u gericht advies over uw diensten en producten. Zo hebben wij geadviseerd over het GGZ-pakket in de eerstelijnszorg van DOH Zorggroep, een innovatieve zorggroep in en rond Eindhoven. 

 

 Hiervoor hebben we een analyse gemaakt van de populatie en gekeken naar de lokale visie en mogelijkheden van de zorgaanbieders. 

 

Daarop hebben we samen met huisartsen, psychologen, POH’s-GGZ, verslavingszorg en de 2e lijns GGZ-instelling GGZE een pakket bedacht. Hiermee kan DOH goed werken en DOH kan er haar contractering met de zorgverzekeraars op baseren.

Product

Met de E-learning Signaleren depressie leert u in zes lessen de kennis en vaardigheden die nodig zijn om depressieve klachten, risico's en symptomen bij cliënten/patiënten te herkennen, die met hen te bespreken en preventieve activiteiten te ondernemen in de nulde en eerste lijn.

Welzijn op recept: het Trimbos-instituut en de gemeente Nieuwegein

Wat we hebben gedaan:

We hebben (samen met welzijnsmedewerkers, eerstelijns zorgverleners en wijkbewoners uit Nieuwegein) 'Welzijn op recept' ontwikkeld voor mensen die zich met psychosociale problemen bij de huisarts melden. Daarnaast hebben we ondersteuning geboden bij de implementatie, en een handleiding voor landelijke uitrol opgesteld.

Wat dit opleverde:

  1. een overzicht van geschikte interventies uit databanken en literatuur, die passen binnen het welzijnsaanbod;
  2. zes welzijnsarrangementen;
  3. een standaardprocedure voor verwijzen en terugkoppelen;
  4. een handleiding met stappen voor de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van welzijnsarrangementen.

Lees de hele case

Agnes van der Poel

“Ik vind het belangrijk dat we erkennen dat mensen met psychische klachten en stoornissen soms voor korte of langere tijd een steun in de rug of behandeling nodig hebben – dat is heel normaal. Het is de taak van eerstelijns hulpverleners, zoals huisarts, praktijkondersteuner GGZ of verloskundige, om hen bij te staan. Het Trimbos-instituut wil deze hulpverleners daarbij ondersteunen met wetenschappelijke en praktische kennis.”

Meer informatie

Agnes van der Poel

Stuur een bericht aan contactpersoon Agnes van der Poel of bel +31 (0)30 - 2959(395)