Gemeenten Sociaal domein

Trimbos en sociaal domein

Als gemeente heeft u belangrijke taken in de zorg voor mensen met psychische problemen. Dat betekent dat u te maken krijgt met nieuwe werkterreinen en nieuwe vraagstukken binnen het sociaal domein. Het sociaal domein is erop gericht om de benodigde zorg en ondersteuning voor kwetsbare burgers aan te bieden.

Wat zijn veel voorkomende problemen en vragen in deze groep? Hoe organiseert u voor hen een zinvolle dagbesteding? Hoe zorgt u voor een sociale infrastructuur waar kwetsbare mensen de weg vinden? Hoe richt u sociale wijkteams in? Wij ondersteunen u hierbij met advies, deskundigheidsbevordering, monitoring, onderzoek en evaluatie.

Onze dienstverlening

Monitoring, onderzoek en evaluatie

U wilt weten welk beleid werkt. Daarvoor volgen wij de ontwikkeling van het beleid en monitoren we de effecten op de psychische gezondheid van uw inwoners. Daardoor kunnen we achterhalen wat werkt en hoe u op de lange termijn uw doelen behaalt. En of kwetsbare mensen de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 

 

 

 Daarbij hebben we veel ervaring met projecten rond maatschappelijke ondersteuning, sociale participatie en ambulantisering, zowel op het terrein van onderzoek als implementatie.

Advisering

U wilt mensen met een psychische kwetsbaarheid hulp bieden op een aantal terreinen, zoals wonen en werken. U zoekt naar een goed dak- en thuislozenbeleid. U wilt ook een appel doen op eigen kracht en empowerment van psychisch kwetsbare mensen. Op al die terreinen ondersteunen wij u met advies. Zo komen het gemeentelijk beleid en het werk van de sociale wijkteams het beste tot hun recht.

Product

De website van het team Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid (HEE) geeft effectieve werkwijzen en strategieën van mensen met psychische kwetsbaarheden om zichzelf te (leren) helpen.

Proeftuin integrale zorg in Utrecht

Wat we gaan doen:

In midden-westelijk Utrecht starten verschillende ‘proeftuinen’. Die zijn erop gericht om integrale zorg te bieden aan mensen met ernstige psychische problemen. Daarbij is het doel om mensen zelfstandig hun leven te laten leiden, ondersteund door ambulante, wijkgerichte zorg. Wij zijn gevraagd om in Woerden onderzoek te doen naar de beste opzet van deze proeftuinen.

Wat levert dit op:

1. een overzicht van kansrijke doelen waar de deelnemde partijen zich aan willen verbinden. Dat zijn GGZ, gemeenten, politie en sociale wijkteams;

2. een startdocument met advies en aanbevelingen voor de opzet van de proeftuinen.

Sonja van Rooijen

“Ik vind het belangrijk dat mensen met een psychische kwetsbaarheid de zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. We hebben de ambitie om deze mensen deel te laten nemen in de maatschappij. Het is mooi dat deze ondersteuning meer en meer in de wijk wordt georganiseerd. Daar zetten wij ons al langere tijd voor in. Als accounthouder op het sociaal domein kan ik vanuit het Trimbos-instituut goed advies en ondersteuning bieden aan gemeenten en maatschappelijke organisaties.”