• Zoek
  • NL / EN

Gemeenten Middelenbeleid

Trimbos en gemeenten

Gebruik van alcohol, drugs en tabak is aan banden gelegd door verschillende wetten. In de praktijk blijkt het een taaie klus om die wetten effectief te vertalen naar uw lokale situatie.

Met onze jarenlange kennis op het gebied van alcohol, drugs en roken zijn wij de expertisepartner voor het adviseren over beleid. We werken altijd op maat, met uw lokale situatie als uitgangspunt.

Meer informatie

Joost  Mulder

Stuur een bericht aan contactpersoon Joost Mulder

Onze dienstverlening

Advisering

Wij kunnen u helpen met het schrijven van effectieve gemeentelijke preventie- en handhavingsplannen. Daarnaast denken we mee over de juiste interventies om landelijke wetgeving zo succesvol te vertalen naar de situatie in uw gemeente.

Onderzoek

Veel gemeenten hebben geen zicht op het gebruik van genotmiddelen binnen de eigen gemeentegrenzen. Maar voordat u effectief beleid kunt opstellen, moet u de startsituatie kennen. De juiste gegevens vertellen u welke preventie- en handhavingsmaatregelen u het beste kunt nemen.

 

Wij bekijken samen met u:

  • hoe het alcohol-, drugs- en tabaksbeleid in uw gemeente wordt nageleefd; 
  • welke genotmiddelen populair zijn, onder wie en waar ze gebruikt worden;
  • wat de effecten zijn van de genomen maatregelen;
  • waar uw kansen liggen voor een effectiever beleid rondom alcohol, tabak of drugs. 

Product

In het Grote Uitgaansonderzoek onderzochten wij uitgaanspatronen, middelengebruik en risicogedrag onder uitgaande jongeren en jongvolwassenen.

Relevante thema's

Gemeente Texel: de Texelse jeugd zou meer drugs gebruiken dan de rest van de regio. Maar klopt dat beeld?

Wat we hebben gedaan:

Hoe groot is het drugsprobleem in deze gemeente nu echt? Dat was de vraag van het college en de gemeenteraad van de gemeente Texel aan het Trimbos-instituut. Wij hebben een quickscan uitgevoerd volgens de RAR-methode (rapid assessment and response). De meeste aandacht ging uit naar de gebieden waarmee de gemeente Texel het snelste resultaat kon verwachten.

Wat dit opleverde:

Onderzoek uit 2009 zorgde voor een onrustbarend beeld van drugsgebruik bij scholieren op Texel. Met een nieuwe analyse van de cijfers konden wij aantonen dat het probleem voorkomt bij een beperkte groep en op een beperkt aantal plaatsen. Alle stakeholders aanvaardden onze conclusies en dat was een goede basis voor een reeks maatregelen. Die variëren van een blowverbod bij de scholengemeenschap (regelgeving) tot aanpakken van dealers (handhaving) en kennis over de risico’s van drugsgebruik bij ouders vergroten (educatie).

Lees de hele case

Joost Mulder

“Gemeentelijk alcohol-, drugs- en tabaksbeleid kan een heel belangrijke bijdrage leveren aan een gezondere samenleving. Het biedt vooral jongeren een gezonde en veilige omgeving om in op te groeien. Er is inmiddels veel bekend over wat beleidsmatig wel en niet werkt. Ik help gemeenten graag met het lokaal toepassen van deze kennis.”

Meer informatie

Joost  Mulder

Stuur een bericht aan contactpersoon Joost Mulder