Gemeenten Jeugdbeleid

Trimbos en jeugdbeleid

Als gemeente staat u voor de opgave om de zorg en ondersteuning voor jeugd anders vorm te geven, zowel inhoudelijk als bestuurlijk. Omdat u te maken krijgt met bezuinigingen, is het nodig uw kennis te ontwikkelen en innovaties te omarmen. Zowel in de dienstverlening van professionals als in het eigen gemeentebeleid.

Wij helpen u door bestaande kennis over de zorg voor jeugd toepasbaar te maken in het nieuwe stelsel en door nieuwe kennis te ontwikkelen waar dat nodig is. Denk aan het vertalen van richtlijnen en zorgstandaarden naar uw lokale situatie. Of meedenken over de preventie en aanpak van bijvoorbeeld depressie of ADHD. Wilt u weten hoe wij u kunnen ondersteunen? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Ireen de Graaf

Stuur een bericht aan contactpersoon Ireen de Graaf of bel +31 (0)30 - 2959(243)

Onze dienstverlening

Monitoren

U wilt weten of uw beleid effectief is en of het de doelen haalt die u gesteld heeft. Met onze ervaring delen wij uw plannen op in meetbare onderdelen, waarvan we vervolgens de uitvoering monitoren. 

 

Zo kunnen we bijvoorbeeld kijken of bepaalde zorgtrajecten inderdaad zijn opgestart en of die het doel bereiken dat u daarvoor gesteld heeft. Zo heeft u altijd zicht op het resultaat van uw beleid.

Onderzoek en implementatie

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten ontwikkelen wij best practices in de zorg voor jeugd. Hiermee kunt u de kwaliteit van uw jeugdbeleid verhogen. Met deze richtlijnen als leidraad kijken wij samen met u hoe u uw doelstellingen als gemeente in effectief beleid kunt vormgeven.

Product

Happyles is een programma dat de mentale veerkracht van jongeren tussen 13 en 25 jaar wil bevorderen en depressie wil voorkomen. De Eindrapportage beschrijft hoe de implementatie van dit programma in Den Haag in zijn werk ging.

Ireen de Graaf

“We staan voor een grote verandering in de jeugd- en gezinshulp. Die zorg wordt steeds dichter bij huis opgepakt, en gemeenten hebben daar een grote verantwoordelijkheid in. Dat is een goede, maar ook uitdagende ontwikkeling. Het betekent dat er veel te doen is om die zorg op orde te krijgen. Als iemand die zelf in de jeugdhulpverlening heeft gewerkt, én veel onderzoek op dat gebied heeft gedaan, kan ik voor gemeenten een brug slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijk.”

Meer informatie

Ireen de Graaf

Stuur een bericht aan contactpersoon Ireen de Graaf of bel +31 (0)30 - 2959(243)