• Zoek
  • NL / EN

Voor wie

Voor wie werken wij?

Met onze brede kennis en expertise over geestelijke gezondheid en het (voorkomen van) gebruik van alcohol, tabak en drugs, ondersteunen we organisaties uit verschillende sectoren, nationaal en internationaal.

Onze monitoren op het gebied van geestelijke gezondheid, welzijn en middelengebruik leveren cijfers en inzichten aan de Rijksoverheid. Samen met ggz- en verslavingszorg instellingen werken we aan een betere zorg om de kwaliteit van leven van cliënten te verhogen. Eerstelijns hulpverleners, zoals de huisarts en POH-GGZ, ondersteunen we met wetenschappelijke en praktische kennis.

Werkgevers helpen we bij het vormgeven van een personeelsbeleid gericht op het versterken van de mentale veerkracht om verzuim terug te dringen en reïntegratie te bevorderen.

Met onze expertise over lokaal middelenbeleid helpen we gemeenten bij de ontwikkeling en uitvoering van alcohol- drugs- en rookbeleid. Maar ook met de transitie van de jeugdzorg en de zorg voor inwoners met psychische problemen.

Wilt u weten op welke thema's wij werken?

Onze thema's