Trimbos sites - Ernstige psychische aandoeningen

Op deze pagina's vind u een selectie van websites, apps en e-learning modules die door het Trimbos-instituut zijn ontwikkeld, al dan niet samen met andere organisaties.
Dit overzicht bevat ook websites die niet (meer) onder het beheer en exploitatie van het Trimbos-instituut vallen. Dit staat vermeld op de websites die het betreft.
 • Erkende interventies GGZ
  Overzicht van goed onderbouwde en effectieve interventies voor de langdurige GGZ. De interventies zijn beoordeeld door een onafhankelijke commissie.
  www.trimbos.nl/erkendeinterventiesggz
 • DoorbraakROM
  Routine Outcome Monitoring (ROM) is een hulpmiddel voor cliënten en hulpverleners. Het is een extra informatiebron bij het nemen van beslissingen tijdens de behandeling. ROM feedbackrapportages leveren relevante informatie voor teams en organisaties.
  www.trimbos.nl/doorbraakrom
 • GGZ richtlijnen
  Website met richtlijnen die in de geestelijke gezondheidszorg de kwaliteit van de zorg helpen verbeteren. Website van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ.
  www.ggzrichtlijnen.nl
 • HEE-team
  HEE staat voor Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid.
  www.hee-team.nl
 • Koppkvo.nl
  De website is bedoeld voor gemeenten, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en naasten. U vindt er actuele informatie over feiten en cijfers, effectieve hulp, financiering en samenwerking die helpen bij het vormgeven van goede zorg en ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen.
  www.koppkvo.nl
 • Kopstoring
  Website voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP). Met informatie, ervaringsverhalen, een forum en een e-mailservice.
  www.kopstoring.nl
 • Kop op ouders
  Voor ouders met psychische stress of verslaving en hun partners die steun willen bij de opvoeding van hun kinderen. Met online cursus, informatie, forum en ervaringen.
  www.kopopouders.nl
 • Nemesis
  Bevolkingsonderzoek naar psychisch welzijn en lichamelijke gezondheid. Er is een site voor deelnemers en andere belangstellenden over het onderzoek, het laatste nieuws en wat het betekent om deel te nemen. Daarnaast is er een site voor onderzoekers.
  Voor deelnemers: www.nemesis.gfk.nl  |  Voor onderzoekers: www.nemesis-2.nl
 • Panel Psychisch Gezien
  Groot, landelijk panel van en voor mensen met aanhoudende psychische aandoeningen.
  www.psychischgezien.nl