Voorlichting over alcohol en drugs aan uitgaande jongeren

U wilt jongeren die drugs gebruiken op een effectieve manier aanspreken op hun uitgaansgedrag. Wij ontwikkelden voorlichtingsmateriaal met de juiste boodschap om zo de gevolgen van riskant alcohol- en drugsgebruik zo veel mogelijk te beperken. En om jongeren te prikkelen om kritisch na te denken over hun gebruik. 

Voorlichting of niet?

Wanneer er problemen zijn met drugs- of alcoholgebruik, is voorlichting aan jongeren een van de in te zetten interventies. Daar zitten enkele haken en ogen aan.

 • Met voorlichting kan gedrag niet veranderd worden, wel kunnen kennis over risico’s, preventiemaatregelen en wet- en regelgeving worden vergroot.
 • Voorlichting heeft alleen zin als er daarnaast wordt ingezet op toezicht en handhaving van wet- en regelgeving en wanneer de fysieke en sociale omgeving (bijvoorbeeld horecapersoneel, ouders) de boodschap ondersteunen.
 • Jongeren die al drugs gebruiken staan niet open voor een boodschap die drugsgebruik zonder meer afwijst en alleen de nadelen benadrukt. Beter is het hen ook informatie te geven over schade-beperkende maatregelen.
 • Het geven van voorlichting over drugs kan impliciet de boodschap geven dat het blijkbaar normaal is om drugs te gebruiken. Doel, boodschap, doelgroep en communicatiekanalen moeten daarom zorgvuldig gekozen worden.

Het Trimbos-instituut kan u adviseren over en helpen bij het ontwikkelen van gepaste voorlichtingsstrategieën.

Voorlichtingsmateriaal voor jongeren die drugs gebruiken bij het uitgaan

 • Website en Facebook
  Jongeren die uitgaan zijn als groep lastig te bereiken, studenten uitgezonderd. Online zijn zij echter wel te vinden. Daarom ontwikkelden wij de website www.drugsenuitgaan.nl en een bijbehorende Facebookpagina. De webteksten zijn ook als folder verkrijgbaar.
 • Red alert app
  In deze app kunnen gebruikers van uitgaansdrugs zien welke ecstasypillen er bij het Trimbos-instituut bekend zijn die een extra groot risico voor de gezondheid met zich meebrengen.
  Meer informatie
 • GHB-preventie op festivals
  GHB is een snel verslavende drug die ook tijdens of na festivalbezoek gebruikt wordt. Jongeren die voor het eerst GHB gebruiken hebben meestal al ervaring met andere drugs. Zij gebruiken het met vrienden of bekenden die al wel eens GHB geprobeerd hebben. De G-spot, een voorlichtingscabine die op festivals geplaatst kan worden, zet die vrienden aan het denken over hun rol in het eerste GHB gebruik van vrienden.
 • Voorlichtingsfilmpje
  Soms werken we samen met andere partijen bij het ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal. Een voorbeeld daarvan is een voorlichtingsfilmpje over XTC en watervergiftiging in samenwerking met Unity.

Voor algemene informatie over drugs verwijzen we naar drugsinfo.nl en de algemene drugsfolders