Voorlichting over alcohol en drugs aan uitgaande jongeren

U wilt jongeren die drugs gebruiken op een effectieve manier aanspreken op hun uitgaansgedrag. Wij ontwikkelden voorlichtingsmateriaal met de juiste boodschap om zo de gevolgen van riskant alcohol- en drugsgebruik zo veel mogelijk te beperken. En om jongeren te prikkelen om kritisch na te denken over hun gebruik. 

Uitgaande jongeren en preventie

In het uitgaansleven krijgen jongeren te maken met alcohol en drugs. Meestal zijn jongeren die veel uitgaan toleranter tegenover alcohol en drugs dan jongeren die niet uitgaan. Alleen een preventieboodschap die aansluit bij de taal en belevingswereld van uitgaande jongeren, bereikt zijn doel. Uitgaande jongeren nemen geen boodschappen aan die het alcohol- en drugsgebruik afwijzen. Bij deze specifieke groep jongeren werkt het veel beter en geloofwaardiger om te waarschuwen voor risico’s die aan het gebruik zijn verbonden. Daarnaast is het belangrijk ook aandacht te hebben voor de redenen waarom jongeren drugs gebruiken (harmreductie).

Voorlichtingsmateriaal over alcohol en drugs voor jongeren

Wij ontwikkelden voorlichtingsmateriaal voor jongeren die drugs gebruiken over de gezondheidsrisico’s van alcohol en drugs in het uitgaansleven. Deze folders gaan over de verschillende soorten drugs en hoe jongeren veilig en gezond kunnen uitgaan. Daarnaast ontwikkelden wij de website www.drugsenuitgaan.nl. U kunt deze website gebruiken om jongeren tussen 16 en 26 jaar meer te laten weten over drugs en alcohol en over mogelijkheden om de risico’s van drugsgebruik te beperken. Ook werkten we mee met Unity aan een voorlichtingsfilmpje over XTC en watervergiftiging.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.