Studenten

Voor veel studenten in het HBO en op de Universiteit is uitgaan een belangrijke vrijetijdsbesteding. Zij kennen een stevige feestcultuur, zeker wanneer zij lid zijn van een studentenvereniging. Anders dan het algemene uitgaanspubliek, zijn studenten redelijk goed als groep te bereiken via hun onderwijsinstelling of studentenvereniging. Studenten vormen dan ook een specifieke doelgroep binnen Uitgaan, alcohol en drugs.

Monitoren van middelengebruik onder studenten

Er bestaat geen landelijke monitor die het gebruik van alcohol en drugs onder studenten meet. Beschikbare landelijke cijfers beperken zich tot specifieke doelgroepen die deels met de studentenpopulatie overeen komen (bijvoorbeeld uitgaande jongeren, HBO/MBO studenten van 16-18 jaar, HBO/WO studenten tot 19 jaar). Deze cijfers zijn terug te vinden op de website van het Expertisecentrum Alcohol.

Er zijn enkele onderwijsinstellingen die middelengebruik en welzijn monitoren onder hun eigen studentenpopulatie. Zij hebben zich in een werkgroep 'Monitoren van Studentenwelzijn' verenigd om te onderzoeken of het mogelijk is deze regionale data samen te voegen tot een landelijke database.

Inspiratiedag

Jaarlijks organiseert het Trimbos-instituut een symposium over studenten en middelengebruik. Deze dag is bedoeld voor alle partijen die zich bezig houden met studievoortgang en studentenwelzijn: besturen van studentenverenigingen en introductiecommissies, studentdecanen, studentpsychologen, studieadviseurs, preventiewerkers verslavingszorg, gemeente- en GGD-medewerkers. In 2018 is de Inspiratiedag Studenten en Middelengebruik op 28 november. De datum voor 2019 wordt in het voorjaar bekend gemaakt.

Alcohol- en drugsbeleid voor studenten

Een stevig en goed doordacht alcohol- en drugsbeleid is noodzakelijk bij het voorkomen van riskant alcohol- of drugsgebruik onder studenten. Niet alleen studentenverenigingen, maar ook introductiecommissies en onderwijsinstellingen kunnen profiteren van een goed alcohol- en drugsbeleid.

Op basis van interviews met HBO's en universiteiten, introductiecommissies en besturen van studentenverenigingen zijn infosheets geschreven over alcohol- drugspreventie onder studenten. Deze infosheets bieden ondersteuning bij het opstellen van een alcohol- en drugsbeleid. Voor preventieafdelingen van de verslavingszorg is er een infosheet over samenwerking met het hoger onderwijs, verenigingen en introductiecommissies.

De infosheets vormen een onderdeel van de Gezonde school en genotmiddelen, een integrale aanpak voor alcohol- en drugspreventie in verschillende typen onderwijs.