Ondersteuning van professionals bij uitgaan, alcohol- en drugs

In de lokale praktijk is veel kennis en kunde aanwezig om problemen rond alcohol-, drugs- en tabaksgebruik te signaleren en aan te pakken. Het Trimbos-instituut vult dit aan met kennis uit de wetenschap, uit eigen onderzoek en uit best practices. Deze kennis vertalen we in beleidsadviezen, implementatiestrategieën, hulpmiddelen, scholing en factsheets.

Trainingen Uitgaan, alcohol en drugs

Deskundig personeel is belangrijk in de uitgaansomgeving. Personeel dat kennis heeft van de wet- en regelgevingen en dat de leeftijdsgrenzen voor alcoholschenken bewaakt. Maar ook personeel dat in staat is beginnende agressie te signaleren en te hanteren en dat weet hoe mensen onder invloed reageren. Het Trimbos-instituut ontwikkelde verschillende trainingen op dit gebied met in sommige gevallen een bijbehorende trainersopleiding voor GGD en IVZ medewerkers.

Factsheets en studiedagen Uitgaan, alcohol en drugs

Naar aanleiding van vragen uit het veld of actuele ontwikkelingen ontwikkelen en bundelen we kennis in factsheets voor professionals en gemeenten, zoals:

Regelmatig organiseren we studiedagen rond actuele thema’s. In 2016 vond het Nationaal Congres Alcohol & Drugs 1.0 plaats over ‘Uitdagingen in de lokale alcohol- en drugspreventie’ en een Summer School met werkbezoeken, workshops en scholing.
Ook in 2017 organiseren we weer een Summerschool. Meer informatie volgt.

Advies voor GGD’en en verslavingszorg

Wij adviseren GGD’en en instellingen voor verslavingszorg over de strategie om alcohol- en drugsgerelateerde(gezondheids)incidenten in het uitgaansleven zo veel mogelijk te voorkomen. Wilt u weten hoe wij u kunnen adviseren? Neem contact met ons op.