Feiten en cijfers over rookvrij opgroeien

Roken is een verslaving die juist onder vrouwen in de vruchtbare leeftijd en hun partners vaak voorkomt. In 2015 rookten volgens de Gezondheidsenquête van het CBS 38 procent van de vrouwen en mannen tussen 20 en 30 jaar en 30 procent van de 30 tot 40-jarigen (CBS, Statline). Dat is fors meer dan het gemiddelde van 25 procent in de populatie vanaf 12 jaar.

In 2015 rookte 8,6 procent van de zwangeren dagelijks gedurende de hele zwangerschap. Er zijn echter grote verschillen tussen opleidingsniveaus, van minder dan 1 procent onder hoogopgeleiden tot 22 procent onder de laagstopgeleide vrouwen. Roken is een bekende vermijdbare risicofactor en aanstaande moeders hebben een belangrijke motivatie om te stoppen met roken. Toch blijven veel rokers (zowel de zwangeren als hun partners) rond de zwangerschap doorgaan met roken.

Wie rookt er tijdens de zwangerschap?

Roken tijdens de zwangerschap komt het meest voor bij de volgende groepen:

  • laagopgeleide vrouwen
  • vrouwen met een Turkse etniciteit
  • vrouwen zonder partner
  • vrouwen met een rokende partner
  • niet-religieuze vrouwen.

Roken en vruchtbaarheid

Roken vermindert de vruchtbaarheid van zowel vrouwen als mannen. Het verhoogt de kans op onder andere:

  • laag geboortegewicht
  • vroeggeboorte
  • aangeboren afwijkingen
  • sterfte rond de geboorte
  • wiegendood

Op lange termijn bestaat er een verband tussen roken en onder andere een verhoogde kans op astma, overgewicht en een verminderde vruchtbaarheid van het kind.

Roken door de partner

Het roken door de partner speelt een belangrijke rol voor het doorgaan met roken tijdens de zwangerschap en terugval na de bevalling. Het merendeel van de vrouwen die tijdens de zwangerschap stoppen met roken, begint binnen 6-12 maanden na de bevalling weer met roken.

Gedragsmatige ondersteuning

Counselling interventies in combinatie met andere strategieën (zoals een zelfhulpboekje, ondersteuning van een lotgenoot, een video) kunnen zwangere vrouwen helpen om te stoppen met roken. Nicotinevervangers kunnen een aanvulling zijn op gedragsmatige ondersteuning. Echter, er is te weinig bewijs om te bepalen of deze wel of niet effectief en veilig in gebruik zijn tijdens de zwangerschap.