Zorgstandaarden

Een zorgstandaard geeft op hoofdlijnen weer wat de norm is waaraan goede zorg voor een bepaalde aandoening minimaal moet voldoen. Dat geldt zowel voor zowel zorginhoudelijke als procesmatig aspecten.
Zorgstandaarden zijn gebaseerd op richtlijnen en wetgeving.

Zorgstandaarden maken het voor alle partijen (cliënten en hun naasten, zorgverleners, bestuurders, beleidsmakers en toezichthouders) inzichtelijk wat zij kunnen en mogen verwachten in het behandeltraject. 
In de zorgstandaard staat de client centraal.  

Links