Afgeleide producten op basis van kwaliteitsstandaarden

Naast kwaliteitsstandaarden ontwikkelen we afgeleide producten zoals zorgpaden. 

Zorgpaden - goede zorg in de praktijk

Een zorgpad geeft antwoord op de vraag wie-doet-wat-wanneer-en-waarom. Zorggroepen en GGZ-organisaties kunnen hiermee de vertaalslag maken van kwaliteitsstandaard naar hun lokale praktijk.
Een zorgpad beschrijft per stap (signaleren, diagnose, behandelinterventies, nazorg/terugvalpreventie) de activiteiten. Ook vindt u vuistregels voor de uitvoering en suggesties voor vragenlijsten en behandelinterventies.

De inrichting van lokale zorgpaden is sterk afhankelijk de plaatselijke situatie. Zoals de visie van huisartsen op hun rol bij GGZ-zorg, hun competenties en die van de POH-GGZ. Ook van invloed zijn de aanwezigheid van een ondersteunende management infrastructuur, het innovatief vermogen van de zorggroep, de inkoopvoorwaarden van de plaatselijke zorgverzekeraar, de relatie met psychologen en de gespecialiseerde zorg.

Beschikbare zorgpaden

Er zijn zorgpaden ontwikkeld voor problematisch alcoholgebruik, angststoornissen en depressie. U kunt ze vinden op de website www.eerstelijnsggz.nl.
Hier vind u ook een schema om psychische problemen te diagnosticeren en te behandelen.

Lees verder