Richtlijnen, zorgstandaarden en implementatie

Welk type hulp of zorg kunt u het beste aanbieden bij de psychische klachten van uw cliënten? Welk type zorg levert de beste uitkomsten op? Kwaliteitsstandaarden zoals richtlijnen en zorgstandaarden geven antwoord op deze vragen. Het opvolgen van aanbevelingen uit kwaliteitsstandaarden leidt tot betere zorg. 

Verbeteren van de kwaliteit van hulp aan jeugdigen, volwassenen en ouderen is een belangrijk thema van het Trimbos-instituut. We werken daaraan door samen met cliënten, professionals en andere stakeholders kwaliteitsstandaarden zoals richtlijnen en zorgstandaarden te ontwikkelen en up to date te houden. Eveneens ondersteunen we bij de invoering en evalueren we het gebruik van de kwaliteitsstandaarden door professionals en het effect op cliëntuitkomsten.

Naast kwaliteitsstandaarden ontwikkelen we samen met gebruikers afgeleide producten, zoals zorgpaden. Zorggroepen of samenwerkingsverbanden kunnen hiermee de vertaalslag maken van kwaliteitsstandaard naar hun lokale praktijk. 

Lees verder

Ontwikkeling van interventies

Ook ontwikkelen we interventies om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Hierbij kunt u denken aan Welzijn op recept, een handreiking voor herstelondersteuning of een behandeling gericht op specifieke groepen als etnische minderheden. Ook evalueren we deze methoden op toepasbaarheid en effectiviteit.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Samen met u en uw achterban kunnen we kwaliteitsstandaarden en afgeleide producten zoals zorgpaden ontwikkelen en implementeren. Eveneens kunnen we interventies ontwikkelen en onderzoeken op toepasbaarheid en effectiviteit. We helpen gemeentes, organisaties en professionals om goede zorg te geven en om de zorg goed in te richten. Dat doen we voor de jeugdhulp, maar kunnen we ook doen voor RIBW-instellingen, zorgaanbieders voor vluchtelingen en zorg voor chronisch lichamelijk zieken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Er zijn geen relevante trainingen gekoppeld. Direct naar het trainingsaanbod.

Nieuws

Herstelondersteunend handelingsplan voor de forensische zorg
1 juni 2018 - Hoe kun je herstelgericht werken binnen de beperkingen van een forensisch kader? Het 'Herstelondersteunend..
Generieke module zorgt voor afstemming zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen
2 november 2017 - De generieke module Ernstige psychische aandoeningen is online beschikbaar. De module geeft concrete handvatten aan alle..
Eerste zorgstandaarden voor de ggz beschikbaar
26 oktober 2017 - De eerste zorgstandaarden en een aantal generieke modules voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn nu..

Publicaties

Spijker, J., Meeuwissen, J., Kroon, H., & Splunteren, P. van (2018). Organisatie van zorg bij comorbiditeit van psychische stoornissen. In P. Spinhoven, C. Bockting, E. Ruhe, & J. Spijker (red.), Comorbiditeit van psychische stoornissen (pp. 165-176). Utrecht: de Tijdstroom.

Wijnen, B.F.M., Gils, P.F. van, Kinderen, R.J.A. de, & Evers, M.A.A. (2017). Tijd voor uniformiteit tussen maatschappelijke kosten-batenanalyses en economische evaluaties in de zorg. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 95(1), 15-17. doi:10.1007/s12508-017-0001-5

Chisholm, D., Sweeny, K., Sheehan, P., Rasmussen, B., Smit, F., Cuijpers, P., & Saxena, S. (2016). Scaling-up treatment of depression and anxiety: A global return on investment analysis. The Lancet Psychiatry(April), 1-10. doi:10.1016/S2215-0366(16)30024-4

Meer publicaties over dit thema