Sociale wijkteams en verslavingspreventie

Alcohol- of drugsgebruik speelt vaak een rol in huiselijk geweld, schooluitval, financiële problemen en de verstoring van sociale relaties. Sociale wijkteams zijn eerste aanspreekpunt voor burgers met hulpvragen en komen dan ook bij veel mensen over de vloer.

Hoewel die hulpvragen vaak over iets anders gaan dan alcohol- en drankgebruik blijkt dat die problematiek toch ook vaak een rol speelt. Het is dus belangrijk dat medewerkers van wijkteams problemen met overmatig middelengebruik kunnen signaleren. Dat is nog meer van belang omdat maar een klein percentage van de mensen met overmatig alcohol- of drugsgebruik hulp zoekt en krijgt.

Uit een onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat verslavingspreventie door sociale wijkteams niet voldoende ontwikkeld is. Dat komt omdat de teams in het algemeen nog zoeken naar hun invulling van preventief werken. Maar het heeft ook te maken met een tekort aan kennis en vaardigheden rondom preventief werken, signalering en interventie bij problematisch gebruik en verslaving.

Om te zorgen dat sociale wijkteams een grotere rol kunnen spelen in verslavingspreventie en burgers zo beter en sneller kunnen helpen, zijn de volgende acties nodig: 

  • Kennis en vaardigheden op gebied van verslavingspreventie verbeteren.
  • Meer contacten tot stand brengen tussen de sociale wijkteams en de verslavingszorg.
  • De bestaande expertise op het gebied van preventie meer benutten.

 

Link: Publicatie 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.