Jaarbericht Publieksinfomatie 2016

Het Trimbos-instituut geeft informatie over alcohol, drugs, roken, gamen en gokken. De informatievoorziening is anoniem, wetenschappelijk verantwoord, laagdrempelig en direct toegankelijk. De informatie wordt verspreid via telefoon, e-mail, chat, websites, fora, presentaties, folders, video’s en sociale media.

Publieksinformatie jaarbericht 2016

Benieuwd hoeveel mensen in 2016 contact met ons hebben gezocht en met wat voor vragen? Bekijk dan de infographic met de belangrijkste cijfers van 2016. Hierin is ook te vinden hoeveel keer onze websites zijn bezocht en welke andere producten (zoals video’s en folders) we in dat jaar hebben uitgebracht.

Infographic Publieksinformatie Jaarbericht 2016

 Enkele feiten

  • In 2016 zijn 8670 één-op-één vragen beantwoord via de Alcohol-, Drugs-, Roken-, Gamen Infolijn (0900-1995), de Stoplijn (0800-1995) en de landelijke chatservice.
  • Dat zijn maar liefst 1790 vragen meer (of 26%) dan in 2015.
  • Een fors gedeelte van die toename kunnen we toeschrijven aan de Stoplijn, die op 20 mei 2016 is gelanceerd.
  • In oktober 2016 is het thema gokken toegevoegd aan de onderwerpen waar Publieksinformatie expertise op heeft. Zie ook thema Gokken.
  • Medio 2016 hebben we twee nieuwe websites gelanceerd: Ikstopnu.nl (voor informatie over stoppen met roken) en Gokkeninfo.nl.
  • In 2016 hebben we diverse (voorlichtings)filmpjes uitgebracht voor het algemeen publiek die ook door professionals gebruikt kunnen worden.
  • Publieksinformatie heeft publieksfolders beschikbaar, vaak gratis te downloaden, en verspreidt ook actief informatie via de websites en sociale media.

Forse groei in aantal bezoekers websites

Net als in het jaar daarvoor, is ook in 2016 het aantal websitebezoeken flink toegenomen: Alcoholinfo.nl, Drugsinfo.nl en Rokeninfo.nl werden in 2016 zo’n 40-50% vaker bezocht dan in 2015.

De publiekswebsites

Sociale media

Ook de inzet van sociale media bereikt het publiek: het aantal likes op onze Roken, Alcohol en Drugs Info Facebook pagina is in 2016 met 60% toegenomen en ook op Twitter kregen we er volgers bij.

Een aantal sociale media kanalen