Psychische gezondheid in de wijk

Gemeenten staan voor grote uitdagingen in de wijken. Door afname van het aantal bedden in de ggz zijn mensen met psychische problemen vaker dan voorheen in de wijk te vinden. Gemeenten hebben daarnaast ook te maken met decentralisatie van overheidstaken. Jeugdzorg, werk en inkomen en ondersteuning van langdurig zieken en ouderen zijn vanaf 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Behalve verschuiving van verantwoordelijkheden, vragen deze ontwikkelingen ook om andere werkwijzen binnen de zorg. Om te bereiken dat het doel, betere zorg dichtbij de burgers, wordt gehaald, zijn ook nieuwe inzichten, processen en kennis nodig. 

Sociale wijkteams

De ontwikkelingen doen een zwaar beroep op alle hulp- en zorgverleners in de wijk. Sociale wijkteams spelen een belangrijke rol in het nieuwe zorgstelsel. Binnen een wijkteam werken professionals van verschillende organisaties met elkaar samen. De wijkteams komen dichtbij de burgers achter de voordeur. Zij kunnen snel en zonder indicatie een oplossing te bieden. Een doel is om escalatie van problemen te voorkomen.

Het zijn vooral de sociale wijkteams die in een vroeg stadium te maken krijgen met mensen met psychische problemen en verslavingsproblematiek. Vaak in  combinatie met allerlei andere zaken. Het is dus belangrijk dat de wijkteams naast alle disciplnes die ze in huis hebben, ook voldoende kennis en instrumenten hebben om een scherp oog te ontwikkelen voor de rol van de psychische gezondheid van mensen met wie ze te maken krijgen.

Project Betere signalering en aanpak van depressieve klachten in de wijk

Het Trimbos-instituut is in samenwerking met GGD Hollands Midden en GGD Noord- en Oost-Gelderland op 1 november 2016 gestart met het project Betere signalering en aanpak van depressieve klachten in de wijk. Doel van het project is de kennis en vaardigheden te verbeteren van sociale- en eerstelijnsprofessionals in de wijk ten aanzien van:

  • Tijdige signalering en bespreking van depressieve klachten met wijkbewoners en patiënten/cliënten.
  • Doorverwijzing van wijkbewoners en patiënten/cliënten naar passende activiteiten, preventief hulpaanbod en zonodig de huisarts of POH-GGZ en motiveren voor deelname daaraan.

Meer informatie over het project is te vinden in de info-flyer.

Stagiaire gezocht

Voor dit project zijn wij nog op zoek naar een stagiaire. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met Els Bransen ebransen@trimbos.nl

Nieuws

Meer natuur rondom huis gaat gepaard met minder angststoornissen
24 november 2016 - In woonomgevingen met meer natuurlijke elementen zoals groen of water hebben bewoners minder vaak last van..
Factsheet over ‘verwarde personen’ zet feiten op een rij
10 november 2016 - In de afgelopen jaren is de term ‘verwarde personen’ een begrip geworden in politiek, media en beleid. In de discussie..
Informatiefilmpje over Welzijn op recept
22 juni 2016 - In Amsterdam wordt het project ‘Verbinden van informele en formele zorg’ uitgevoerd. Eén van de initiatieven in het..

Publicaties

Er zijn geen relevante publicaties gekoppeld. Direct naar onze andere publicaties.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.