Psychische gezondheid in de wijk

Gemeenten staan voor grote uitdagingen in de wijken. Door afname van het aantal bedden in de ggz zijn mensen met psychische problemen vaker dan voorheen in de wijk te vinden. Gemeenten hebben daarnaast ook te maken met decentralisatie van overheidstaken. Jeugdzorg, werk en inkomen en ondersteuning van langdurig zieken en ouderen zijn vanaf 2015 de verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Behalve verschuiving van verantwoordelijkheden, vragen deze ontwikkelingen ook om andere werkwijzen binnen de zorg. Om te bereiken dat het doel, betere zorg dichtbij de burgers, wordt gehaald, zijn ook nieuwe inzichten, processen en kennis nodig. 

Sociale wijkteams

De ontwikkelingen doen een zwaar beroep op alle hulp- en zorgverleners in de wijk. Sociale wijkteams spelen een belangrijke rol in het nieuwe zorgstelsel. Binnen een wijkteam werken professionals van verschillende organisaties met elkaar samen. De wijkteams komen dichtbij de burgers achter de voordeur. Zij kunnen snel en zonder indicatie een oplossing te bieden. Een doel is om escalatie van problemen te voorkomen.

Het zijn vooral de sociale wijkteams die in een vroeg stadium te maken krijgen met mensen met psychische problemen en verslavingsproblematiek. Vaak in  combinatie met allerlei andere zaken. Het is dus belangrijk dat de wijkteams naast alle disciplnes die ze in huis hebben, ook voldoende kennis en instrumenten hebben om een scherp oog te ontwikkelen voor de rol van de psychische gezondheid van mensen met wie ze te maken krijgen.

Nieuws

Informatiefilmpje over Welzijn op recept
22 juni 2016 - In Amsterdam wordt het project ‘Verbinden van informele en formele zorg’ uitgevoerd. Eén van de initiatieven in het..
Advies expertgroep: uitbreiding ambulante zorg nodig
10 mei 2016 - Een forse uitbreiding van de ambulante zorg is nodig om mensen met ernstige psychische aandoeningen betere kansen te..
Strategische verkenning Sociale wijkteams en verslavingspreventie
8 februari 2016 - Kunnen sociale wijkteams problematisch gebruik van alcohol en drugs tijdig signaleren? Deze vraag staat centraal in onze..

Publicaties

Er zijn geen relevante publicaties gekoppeld. Direct naar onze andere publicaties.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.