Ouderen met psychiatrische problemen

Uw taak als beleidsmaker of professional is toezien op goede zorg voor ouderen met psychiatrische problemen, thuis en in een verpleegsituatie. Maar wat houdt kwaliteitszorg voor deze groep in? Het Trimbos-instituut ondersteunt u met onderzoek en cijfers. Zo krijgt u de zorg voor deze groep ouderen op niveau.

Zorg voor ouderen met psychiatrische problemen vergt andere benadering

Alle ouderen krijgen te maken met veranderingen: lichamelijke achteruitgang, minder sociale contacten, veranderende levensomstandigheden (bij stoppen met werken bijvoorbeeld) en cognitieve problemen. Bij ouderen met psychiatrische problemen bemoeilijkt dit de zorg. Het behandelen van de klachten wordt ingewikkelder en vergt een andere benadering. Zonder de juiste kennis hiervan gaat hun kwaliteit van leven achteruit. Er is risico op onderbehandeling, overbehandeling of verkeerde behandeling.

Kwaliteitszorg vraagt kennis van behandelingen en cijfers

Veel organisaties kunnen niet aantonen dat hun behandelingen effectief zijn. Gebrek aan cijfers maakt het moeilijk om concreet te laten zien welke behandelingen werken. Het is moeilijk om te investeren in nieuwe behandelingen zonder duidelijke resultaten. Wij helpen u om hier zicht op te krijgen door (beleids)onderzoek te doen, te trainen, te adviseren en kennis uit te wisselen. Voor professionals doen we dat via het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP).

Op zoek naar zin (Begeleidersmap)

Een cursus rond het eigen levensverhaal voor ouderen met depressieve klachten. Begeleidersmap · 2003

Op zoek naar zin (Begeleidersmap) VARIANT

Een cursus rond het eigen levensverhaal voor ouderen met depressieve klachten. Begeleidersmap · 2003

Op zoek naar zin (Handleiding en draaiboek)

Een cursus voor ouderen met een chronische psychiatrische aandoening · 2007

Download

Nieuws

Presentatie van de Kennisagenda Ouderenpsychiatrie
16 november 2017 - De Kennisagenda Ouderenpsychiatrie inventariseert kennisvragen en kennishiaten in de ouderenpsychiatrie. Er is aandacht..
Eerste zorgstandaarden voor de ggz beschikbaar
26 oktober 2017 - De eerste zorgstandaarden en een aantal generieke modules voor professionals in de geestelijke gezondheidszorg zijn nu..
55-plussers vaak onbekend met nadelige gevolgen alcoholgebruik
1 juni 2017 - In de groep 55-70 jarigen komt matig en overmatig alcoholgebruik veel voor in vergelijking met jongere volwassenen. Over..

Publicaties

Willemse, B.M., Depla, M.F.I.A., Bohlmeijer, E.T. (2009). A creative reminiscence program for older adults with severe mental disorders: results of a pilot evaluation. Aging & Mental Health, 13(5), 736-743.

Meer publicaties over dit thema