Monitoring psychische gezondheid en welbevinden

Hoe staat het met de psychische gezondheid en het welbevinden van de Nederlandse bevolking? Op die vraag kunnen we antwoord geven dankzij twee langjarige onderzoeken. Als beleidsmaker, onderzoeker of zorgverlener in de GGZ hebt u behoefte aan betrouwbare gegevens over allerlei psychische aandoeningen en middelengebruik. Die ontvangt u via onze rapportages over onze monitors. 

NEMESIS-2

NEMESIS-2 is een longitudinaal onderzoek dat zorgt voor basisinformatie over de status van de geestelijke gezondheid van de volwassen bevolking en veranderingen daarin. Doel van de studie is om actuele gegevens te verkrijgen over het vóórkomen, ontstaan, beloop en de gevolgen van psychische aandoeningen in de algemene volwassen bevolking.

HBSC

Het onderzoek Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) van de Wereldgezondheidsorganisatie zorgt voor een beeld van gezondheid en welbevinden van scholieren internationaal. In Nederland zijn de Universiteit Utrecht, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Trimbos-insitituut verantwoordelijk voor de HBSC-cijfers. In het schooljaar 2013/2014 werd het onderzoek voor de vierde keer in Nederland uitgevoerd door het Trimbos-instituut. Het onderzoek levert kennis voor preventie en kennis voor jeugdbeleid. Door de internationale is het mogelijk om de gegevens over de Nederlandse jeugd te vergelijken met bijna alle Europese landen, de VS, Canada en Israël.

Contact

Wilt u meer informatie over de gebruikte onderzoeksmethoden, meetinstrumenten of publicaties uit deze studies? Kijk op de websites van NEMESIS-2 en HBSC-Nederland.

HBSC 2017

Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland · 2018

Download

Helpt hulp aan gemelde mishandelde kinderen?

Onverklaarde variatie beter begrepen · 2015

Download

Incidentie van psychische aandoeningen

Opzet en eerste resultaten van de tweede meting van de studie NEMESIS-2 · 2013

Download

Nieuwe gegevens over suïcidaliteit in de bevolking

Resultaten van de 'Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2' (NEMESIS-2) · 2011

Download

Verzuim door psychische en somatische aandoeningen bij werkenden

Resultaten van de 'Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (NEMESIS-2) · 2011

Download

Er zijn geen relevante trainingen gekoppeld. Direct naar het trainingsaanbod.

Er zijn geen relevante klantcases gekoppeld. Direct naar onze andere klantcases.

Nieuws

ADHD-symptomen gaan gepaard met veel beperkingen
7 augustus 2018 - Zelfs mensen met enkele ADHD-symptomen die niet aan de diagnose ADHD voldoen ervaren vaak negatieve effecten op hun..
Borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) versus werkomstandigheden en verzuim
28 juni 2018 - Mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) zijn vaker werkloos en verzuimen vaker op het werk. Werknemers..
Nieuwe impuls nodig voor ambulantisering
14 december 2016 - Minister Schippers heeft vandaag het jaarrapport van de Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ aangeboden..

Publicaties

Schotanus-Dijkstra, M., Klooster, P.M. ten, Drossaert, C.H.C., Pieterse, M.C., Bolier, L., Walburg, J.A., & Bohlmeijer, E.T. (2016). Validation of the Flourishing Scale in a sample of people with suboptimal levels of mental well-being. BMC Psychology. doi:10.1186/s40359-016-0116-5

Verwer, J.H., Leeuwen, C.M.C. van, Bolier, L., & Post, M.W.M. (2016). Feasibility of an online well-being intervention for people with spinal cord injury: a pilot study. Spinal Cord, 54(Juni), 473-477. 10.1038/sc.2015.165

Barbaglia, G., Have, M. ten, Dorsselaer, S. van, Alonso, J., Vilagut, G., & Graaf, R. de (2015). Low functional status as a predictor of incidence of emotional disorders in the general population. Quality of Life Research, 24, 651-659 . doi:10.1007/s11136-014-0803-8

Meer publicaties over dit thema