NDM: Monitoring drugsgebruik in Nederland

Het Jaarbericht Nationale Drug Monitor (NDM) is de kernpublicatie van drugsmonitoring in Nederland. Het zorgt voor een actueel beeld van de drugs- alcohol en tabaksituatie in Nederland aan beleidsmakers in Den Haag en bij gemeenten, maar ook aan wetenschappers en mensen in de (verslavings-)zorg.

In Nederland volgt een hele reeks onderzoeken de ontwikkelingen op het gebied van drugs, alcohol en tabak. De Jaarberichten van de NDM geven een samenvatting van monitors van het Trimbos-instituut:

  • DIMS (monitor van de drugsmarkten)
  • THC-monitor (cannabismonitor)
  • de monitor drugsincidenten (MDI)
  • het Peilstationsonderzoek (Peil) en HBSC (scholierenonderzoeken naar middelengebruik).

De NDM bundelt gegevens uit andere bronnen zoals:

  • ziekenhuisregistratie
  • verslavingszorg
  • sterftecijfers
  • beleidsontwikkeling

Het Trimbos-instituut werkt in de NDM nauw samen met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het WODC rapporteert in de Jaarberichten over de drugsgerelateerde criminaliteit. 

NDM Jaarbericht

Het jaarbericht van de Nationale Drug Monitor (NDM) geeft een actueel overzicht in de grote stroom van informatie over het gebruik van drugs, alcohol en tabak in Nederland.