Weer aan het werk met e-health zelfhulpprogramma

Heeft u een zieke medewerker die weer aan het werk wil? Dan ondersteunen wij u als werkgever in dit proces. Het Trimbos-Instituut is er ook voor bedrijfsartsen en case managers.

Online zelfhulpprogramma

Wij bieden het zelfhulpprogramma Return@Work, dat de verzuimende werknemer motiveert om het werk weer (gedeeltelijk) op te pakken. De werknemer volgt dit e-health programma via internet.

De bedrijfsarts ontvangt vanuit het zelfhulpprogramma adviezen voor een optimale begeleiding van de werknemer. De case manager krijgt adviezen om het proces te begeleiden.

Een kwart van de werknemers met langdurig verzuim heeft te maken met een combinatie van psychische en lichamelijke klachten. Dit krijgt binnen het programma in het bijzonder aandacht.

Naast andere behandelingen of interventies

Het zelfhulpprogramma helpt werknemers met psychische klachten sneller weer aan het werk te gaan. Het is niet gericht op een behandeling van de klachten. De werknemer volgt het zelfhulpprogramma naast lopende behandelingen of interventies.

Werk hervatten en cursus tegelijk

De werknemer hoeft niet met werkhervatting te wachten tot hij de cursus heeft afgerond. Het is juist aan te bevelen dit tegelijkertijd te doen. De werknemer kan de geleerde vaardigheden direct toepassen in de praktijk.

De werknemer hoeft ook niet direct met de cursus te stoppen zodra hij weer (volledig) aan het werk is.

Meer informatie?

Wilt u als werkgever weten hoe u uw medewerker kunt helpen zijn werk op een snellere én verantwoorde manier weer op te pakken? Neem dan contact met ons op.