Meedoen in de maatschappij met een psychische aandoening

Mensen met ernstige psychische aandoeningen willen meedoen in de samenleving, net als iedereen. Het is uw taak als professional of beleidsmaker om te zorgen dat zij daar de mogelijkheid voor krijgen, bijvoorbeeld door hen aan zinvol (vrijwilligers)werk te helpen. Het Trimbos-instituut onderzoekt en ontwikkelt best practices binnen de arbeidsintegratie, maatschappelijke participatie en inclusie voor deze doelgroep.

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn veel taken van de langdurige GGZ overgeheveld naar maatschappelijke organisaties. Ook gemeenten hebben nieuwe zorg- en begeleidingstaken gekregen op het gebied van maatschappelijke participatie.

Ondersteuning bij ontwikkeling expertise

Als professional of ervaringsdeskundige wilt u dat mensen met psychische aandoeningen de kans krijgen om op een zinvolle manier deel te nemen aan de maatschappij en het arbeidsleven. Daarom ondesteunen wij u, door samen met u te kijken: 

  • hoe u kunt zorgen voor een positievere beeldvorming van mensen met psychische problemen;
  • hoe u de participatiekansen van deze doelgroep kunt vergroten, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt;
  • wat de meest effectieve en efficiënte aanpak van participatie is;
  • welke bestaande kennis en ervaring er is, en welke initiatieven daar zijn ontwikkeld;
  • hoe u uw eigen expertise kunt ontwikkelen.

Zie ook: IPS werkt! Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun

Visie integrale hulp MBO-studenten

Integrale hulp en ondersteuning voor MBO-studenten met psychische problemen in Utrecht · 2018

Download

IPS werkt!

Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun · 2017

Toekomst Beschermd Wonen

Vooronderzoek beleidsplan Beschermd Wonen Nijmegen Rivierenland · 2017

Download

Opvang en beschermd wonen Amersfoort

Analyse van omvang, cliëntkenmerken, hulpvraag en ondersteuningsbehoeften · 2017

Download

Planting a tree

On Recovery, Empowerment and Experiential Expertise · 2017

Download

Samen werken aan herstel

Van ervaringen delen naar kennis overdragen · 2017

Download

HEE!

Over Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie · 2017

Download

Cognitieve Fitness in de GGz

Landelijke implementatie en kwaliteitsborging

Download

Factsheet Panel Psychisch Gezien - Werk, eenzaamheid en stigma

Het landelijke panel voor mensen met langdurige psychische problemen · 2015

Download

Werken met WRAP

Duurzamer aan het werk? · 2015

Download

Effectiviteit van individuele plaatsing en steun in Nederland

Verslag van een gerandomisserde gecontroleerde effectstudie · 2015

Download

'Zorg voor ouderen met een psychiatrische achtergrond' Training
Training Zorg voor ouderen met een psychiatrische achtergrond

Er zijn geen relevante klantcases gekoppeld. Direct naar onze andere klantcases.

Nieuws

Gespecialiseerde psychotherapieën bij borderline effectiever dan reguliere therapie
30 augustus 2018 - Gespecialiseerde psychotherapieën zijn effectief in het verminderen van de symptomen van borderline..
‘Community mental health care’ in Europa
9 augustus 2018 - Het ‘EUCOMS Network’ is een netwerk van GGZ-organisaties en hun cliënten in heel Europa, met leden in 20 landen. Dit..
Harkness Fellowship voor Laura Shields-Zeeman
12 juli 2018 - Laura Shields-Zeeman heeft een prestigieuze Harkness Fellowship in Healthcare Policy and Practice toegekend gekregen. In..

Publicaties

Michon, H., Hulsbosch, L. & Bergmans, C. (2017). Modeltrouw meten. In Weeghel, J. van & Michon, H. (red), IPS werkt! Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun.Coutinho .

Boumans, J., Baart, I., Widdershoven, G., & Kroon, H. (2016). Coping with psychotic-like experiences without receiving help from mental health care: A qualitative study. Psychosis: Psychological, Social and Integrative Approaches. doi:10.1080/17522439.2016.1178798

Muntingh, A., Laheij, M., Sinnema, H., Zoun, M., Balkom, A. van, Schene, A., & Spijker, J. (2016). Kwaliteit van leven en klachten na een zelfmanagement training bij patiënten met chronische angst en depressie: een gerandomiseerde studie.. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58, 504-512.

Meer publicaties over dit thema