Zelfbeheer in de maatschappelijke opvang

Dakloze en thuisloze mensen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun herstel: dat is het uitgangspunt van zelfbeheer. In de meeste andere opvangvoorzieningen hebben managers en hulpverleners de zeggenschap. In voorzieningen met zelfbeheer zijn managers en bestuurders alleen verantwoordelijk voor randvoorwaarden zoals veiligheid, budget en bezetting.

Waarom zelfbeheer in de maatschappelijke opvang?

Zelfbeheer is een vorm van maatschappelijk opvang die instellingen helpt om kosten te besparen. Mensen zonder vaste verblijfplaats kunnen in een opvanglocatie met zelfbeheer hun talenten en vaardigheden gebruiken of ontdekken. Onderzoek laat zien dat bewoners opknappen tijdens hun verblijf in een zelfbeheerde voorziening. Ander onderzoek levert aanwijzingen dat zelfbeheerde voorzieningen per bed goedkoper zijn en voldoen aan de eisen voor uitstroom, maatschappelijke participatie en re-integratie.

Wat levert zelfbeheer op?

Bij het Trimbos-instituut waren wij in 2012 de eerste met een onderzoek naar zelfbeheer in de maatschappelijke opvang. Het rapport 'Nu leef je zelf' bundelt de resultaten van dit onderzoek. Een paar conclusies uit 'Nu leef je zelf':

  • Geïnterviewde bewoners, oud-bewoners en betrokken professionals vinden dat het verblijf in de zelfbeheerde opvang bijdraagt aan het herstel en empowerment van bewoners.
  • Zelfbeheer in de maatschappelijke opvang is duurzaam mogelijk. Wel stelt zelfbeheer eisen aan de organisatie, de omgeving, de bewonersgroep en aan ondersteuners.
  • Er valt veel te leren van zelfbeheer door opvanginstellingen die krachtgericht werken en cliëntsturing en herstelgerichtheid een impuls willen geven.
  • De waarde van zelfbeheer voor personen is het grootst bij mensen die zich willen inzetten voor hun eigen herstel en voor de groep. Er is ruimte voor mensen met zwaardere problemen (ernstige verslaving, psychiatrische problematiek of verstandelijke beperkingen), maar maar voor een goed functionerende zelfbeheerde organisatie moeten er voldoende mensen zijn aan wie deze mensen zich kunnen optrekken.

Zelfbeheer in de maatschappelijke opvang: wat kunnen wij voor u betekenen?

Wat zijn de voorwaarden om zelfbeheer in de maatschappelijke opvang te laten slagen? Wilt u aan de slag met nachtopvang in zelfbeheer? Voor kennis over zelfbeheer of het implementeren van zelfbeheer in uw instelling bent u bij het Trimbos-instituut aan het juiste adres. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.