Maatschappelijke opvang in gemeenten

Hoe functioneert de maatschappelijke opvang in uw gemeente? Steeds meer gemeenten vragen zich af wat het effect is van hun beleid rond de zorg voor dak- en thuislozen. Hoe realiseert u de gemeentelijke doelstellingen voor maatschappelijke opvang? Hoe zorgt u ervoor dat daklozen een woning kunnen blijven huren? En hoe organiseert u de samenwerking van organisaties voor maatschappelijke opvang?

Centrumgemeente: verantwoordelijk voor maatschappelijke opvang

Maatschappelijke opvang is in Nederland al sinds 1994 de verantwoordelijkheid van gemeenten. Als centrumgemeente bent u financieel verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang en voor de verslavingszorg in uw regio.

Beleidsplan maatschappelijke zorg: kansen en bedreigingen

Wat doet u wanneer er een beleidsplan nodig is voor maatschappelijke opvang in de komende jaren? Kaders in de maatschappelijke opvang veranderen. Welke kansen en bedreigingen brengt dit met zich mee? Bij het Trimbos-instituut volgen we het speelveld van de maatschappelijke opvang al jaren, bijvoorbeeld voor de Monitor Plan van Aanpak Maatschappelijke opvang.

Zuid-Holland Noord op koers?

Ook steeds meer gemeenten vinden de weg naar het Trimbos-instituut voor evaluatie en advies rond maatschappelijke zorg. De gemeenten Hilversum, Breda en Eindhoven vroegen ons om advies over hun beleid rond maatschappelijke opvang. En eind 2014 publiceerden wij het rapport 'Zuid-Holland Noord op koers?' in opdracht van vijftien gemeenten. In dit rapport helpen wij de gemeenten en uitvoerende organisaties met een terugblik: in hoeverre zijn zij erin geslaagd om de doelstellingen te behalen die ze zes jaar eerder in het Regionaal Kompas hadden geformuleerd?

Uit deze evaluatie blijkt dat organisaties en gemeenten dankzij het Kompas beter en meer samenwerken, dat er vernieuwende voorzieningen voor opvang en zorg zijn gerealiseerd, en dat het aantal dakloze mensen in de regio afnam. Tegelijkertijd concluderen de auteurs dat er nog veel werk te doen is: het ondersteuningsaanbod sluit nog onvoldoende aan op de vraag en er stromen nog maar weinig mensen uit naar (begeleid) zelfstandig wonen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij helpen u graag met evaluatie en advies rond maatschappelijke opvang. Neem contact met ons op om te ontdekken wat voor u de beste aanpak is.

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.