Maatschappelijke opvang: feiten en cijfers

Hoeveel mensen maken er gebruik van maatschappelijke opvang? Hoeveel dakloze en thuisloze mensen zijn er in Nederland? Cijfers over het aantal daklozen in Nederland lopen uiteen van 31.000 tot 60.000, afhankelijk van de definitie en de wijze van tellen.
Bron Jaartal Aantal Wat geteld Hoe geteld
CBS 2015 31.000 Feitelijk dakloos (18-65 jaar) Daklozenuitkeringen, postadressen MO, LADIS
Federatie Opvang 2016 60.120 Cliënten opvang

Unieke cliënten

Groeit de maatschappelijke opvang?

Een deel van de mensen die uit huis gezet wordt, wordt dakloos. Vandaar dat veel gemeenten inzetten op het voorkomen van huisuitzettingen bij woningcorporaties. In 2015 vonden 5.600 woninguitzettingen plaats door woningcorporaties, zo blijkt uit onderzoek van Aedes. Het aantal huisuitzettingen daalde in 2015 ten opzichte van 2014 met 6 procent. Dit is het tweede jaar op rij dat er een daling te zien is. In 2014 nam het aantal huisuitzettingen met 15 procent af.

De meeste door ons geraadpleegde experts uit wetenschap, gemeenten en opvanginstellingen houden het erop dat het aantal dakloze mensen de laatste tijd toeneemt. Cijfers hierover zijn niet eenduidig. Ook zien we dat de profielen van dakloze mensen steeds diverser worden: 

  • Mannen met verslaving en/of psychische problemen (traditioneel een grote groep);
  • gezinnen met kinderen;
  • mensen die dakloos werden (mede) als gevolg van de economische crisis;
  • mensen met lichte verstandelijke beperkingen;
  • buitenlanders, zowel EU-bewoners als vluchtelingen zonder geldige verblijfsstatus.

Cliëntervaringen in de maatschappelijke opvang

Om inzicht te krijgen in de mate waarin de geboden ondersteuning in de maatschappelijke opvang tegemoet komt aan de vraag van cliënten, voerde het Trimbos-instituut een review uit van cliënttevredenheidsonderzoeken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Voor kennis over dak- en thuisloze mensen, beleidsevaluatie en adviezen bent u bij het Trimbos-instituut aan het juiste adres. Neem contact met ons op voor meer informatie.