Leergang Psychische hulpverlening in de Basis GGZ

De behandeling van lichte en matige psychische klachten ligt op het bordje van de huisarts. Hij behandelt zelf, in samenwerking met een Praktijkondersteuner Huisarts (POH-GGZ) of hij verwijst patiënten door naar zorgaanbieders binnen de Basis GGZ. Patiënten met zwaardere klachten worden doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ.
De organisatie van de psychische hulpverlening in de Basis GGZ is een complex geheel omdat veel organisaties en zorgaanbieders betrokken zijn en vanwege de regionale verschillen in het zorglandschap.

Organisatie van de zorg in uw regio

Vragen die zoal spelen zijn bijvoorbeeld: met welke professionals werkt u samen? En hoe communiceert u met elkaar? Wanneer moet u de specialistische GGZ inschakelen, en wanneer de Basis GGZ? Wat doet u met de sociale wijkteams van de gemeente? Wat kunt u specifiek doen voor jongeren en voor ouderen? Wat heb u aan e-health en wat zijn goede interventies?

Leergang Psychische hulpverlening in de Basis GGZ

Deze vragen komen aan de orde in de leergang Psychische hulpverlening in de Basis-GGZ. De praktijkgerichte leergang leidt tot meer inzicht, kennis en vaardigheden over hoe u de zorg in uw regio optimaal regelt. Het Trimbos-instituut en SCEM hebben de leergang ontwikkeld voor huisartsen, POH-GGZ, eerstelijnspsychologen, (praktijk-)verpleegkundigen, stafmedewerkers van 1e lijn organisaties en managers van zorggroepen.
De leergang is gratis.