Preventiemaatregelen voor KOPP/KVO-kinderen

Krijgen kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen zelf ook problemen? Dat is afhankelijk van de omstandigheden. Verschillende zogenaamde risico- en beschermingsfactoren spelen een rol. Bij het Trimbos-instituut bieden we trainingen, materialen en advies aan de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg bij de uitvoering van preventiemaatregelen op het gebied van KOPP/KVO. 

Cursusmateriaal voor het uitvoeren van interventies

Kinderen van ouders met psychische of verslavingsproblemen hebben later meer kans om zelf problemen te ontwikkelen. Daarnaast hebben ze vaker problemen met relaties en intimiteit. Bovendien zijn ze vaker slachtoffer van kindermishandeling. Met preventiemaatregelen (interventies) kunt u de beschermende factoren in het leven van KOPP-kinderen beïnvloeden. Zo kunt u:

  • de positieve ouder-kind-interactie versterken;
  • de gezonde ouder ondersteunen;
  • een steunend netwerk of vertrouwenspersoon aanbieden;
  • de coping en sociale redzaamheid van het kind versterken.

Wij hebben hier diverse materialen en cursussen voor ontwikkeld.

Informatiemateriaal voor ouders en kinderen

Voor kinderen en ouders hebben we twee websites ontwikkeld. Op de website Kopstoring krijgen kinderen van ouders van psychische of verslavingsproblemen informatie. Op de website Kopopouders kunnen ouders terecht voor ondersteuning bij de opvoeding van kinderen. Op beide websites kunnen kinderen en ouders in contact komen met lotgenoten en kunnen ze cursussen volgen. De websites zijn ontwikkeld in samenwerking met:

  • JellinekMentrum
  • GGNet
  • Mondriaan Zorggroep
  • GGZ Oost Brabant
  • De Gelderse Roos
  • RIAGG IJsselland