Landelijk Platform KOPP/KVO

Het Trimbos-instituut organiseert twee keer per jaar het Landelijk Platform KOPP/KVO. Hier wisselen (GGZ-)zorgprofessionals die zich op de doelgroep KOPP/KVO richten actuele kennis en informatie uit. Buiten de Platformbijeenkomsten worden de leden van het Platform op de hoogte gehouden van de nieuwste ontwikkelingen.

Doelen van het Platform KOPP/KVO

Het Landelijk Platform KOPP/KVO heeft de volgende doelen:

  • nieuwe trends en ontwikkelingen uitwisselen op landelijk en regionaal gebied;
  • zorgen voor de ontwikkeling van gestandaardiseerde preventieproducten;
  • onderzoek op het gebied van KOPP/KVO bevorderen;
  • deskundigheid bevorderen van zorgmedewerkers en instellingen die een taak hebben op het gebied van KOPP/KVO.

Deelnemen aan het Platform KOPP/KVO

U kunt zich aanmelden als deelnemer aan het Landelijk Platform KOPP/KVO. U krijgt dan tweemaal per jaar een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst, waarin we een spreker uitnodigen om de nieuwste ontwikkelingen toe te lichten. Wilt u zich aansluiten bij het platform? Neem contact met ons op.