Gebruik en opschaling online zelfhulp

Er zijn vele e-mental health interventies via websites of apps die bijdragen aan betaalbare en toegankelijke zorg van hoge kwaliteit. Patiënten vergroten hiermee bovendien hun zelfredzaamheid, want ze kunnen zelf thuis tussen de gesprekken met de praktijkondersteuner GGZ door, aan de slag met oefeningen. De huisartsenpraktijk loopt voorop met het gebruik van e-mental health, maar er valt ook nog veel winst te halen.

Het Trimbos-instituut wil het gebruik van effectieve e-mental health interventies opschalen. Dit doen we door onderzoek, deskundigheidsbevordering en advies op maat.

Onderzoek gebruik e-mental health

Het Trimbos-instituut onderzocht in 2014 en 2015 in opdracht van het ministerie van VWS wat de stand van zaken is van e-mental health gebruik in de huisartsenpraktijk.
Daaruit blijkt dat veel van de huisartsenpraktijken gebruik maken van e-mental health aanbod, namelijk 80%.

De vragenlijst van het Trimbos-instituut is in 2016 gebruikt in de e-health monitor 2016. De e-health monitor 2016 bevestigt de bijzondere positie van de huisartsenpraktijk. 92% van de ondervraagde POH-GGZ medewerkers heeft enige vorm van e-Mental health ingezet. POH’s vinden dat e-mental Health een meerwaarde heeft voor bepaalde patiënten en ervaren positieve effecten, vooral dat het de zorgverlening verrijkt met extra tools om cliënten te begeleiden.

Opschaling: er kunnen nog veel meer patiënten worden bereikt

De e-health monitor 2016 laat zien dat veel POH-GGZ medewerkers actief zijn gestart met het aanbieden van e-mental health, maar dat het aanbod in de meeste gevallen maar bij 10% of minder van hun patiënten wordt ingezet.
In het bereiken van patiënten valt dan ook nog veel winst te halen. Hiervoor is een combinatie van factoren nodig, bijvoorbeeld een blijvende aandacht voor implementatie van e-mental health in huisartsenpraktijken en een overzicht van en informatie over het bestaande e-mental health aanbod. Zie voor meer aanbevelingen het eindrapport Implementatie ‘Blended e-(mental) health in de huisartsenpraktijk’.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over opschaling en implementatie van e-mental health? Neemt u dan contact met ons op.