GGZ in de huisartsenpraktijk

De rol van de huisartsenzorg voor de GGZ is de laatste jaren flink vergroot. Vanaf 2014 is ingezet op een verschuiving van patiëntenstromen van de gespecialiseerde GGZ naar de huisartsenzorg en de generalistische Basis-GGZ.

De huisarts is de onafhankelijk poortwachter. Hij moet patiënten met psychische problemen stimuleren tot zelfzorg en voorkomen dat de problemen verergeren en zich ontwikkelen tot een stoornis. De huisarts moet verder begeleiding bieden aan patiënten met stabiele chronische problematiek die instromen vanuit de gespecialiseerde GGZ.

Voor deze taken is extra geld beschikbaar gesteld voor de inzet van een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ), het aanbieden van e-health modules en het consulteren van GGZ-professionals. Ook is er een verwijsmodel ontwikkeld dat de huisarts ondersteunt bij het verwijzen naar het juiste behandelechelon.

Nieuws

Onderzoek naar betere inzet POH-GGZ
4 december 2018 - Geïnteresseerd in de doorontwikkeling van de functie POH-GGZ? Dan kunt u een bijdrage leveren...
Proeftuin Basiszorg Jeugd GGZ: verbetering hulp aan jeugdigen met psychische klachten in de wijk
5 juli 2018 - Huisartsen, POH’s-GGZ, buurtteams en jeugdgezondheidszorg in gemeente Utrecht hebben in een proeftuin geïnvesteerd om..
Twaalf nieuwe programma’s op Mentaal Vitaal
9 augustus 2017 - Mentaalvitaal.nl is uitgebreid met twaalf nieuwe online programma’s gericht op (zelf)hulp bij onder meer rouw, burnout,..

Publicaties

Sinnema, H., Terluin, B., Volker, D., Wensing, M., Balkom, A. van. (2018). Factors contributing to the recognition of anxiety and depression in general practice. BMC Family Practice, 19(99). doi:10.1186/s12875-018-0784-8

Lokman, S., Leone, S.S., Sommers-Spijkerman, M., Poel, A. van der, Smit, F., & Boon, B. (2017). Complaint-Directed Mini-Interventions for Depressive Complaints: A Randomized Controlled Trial of Unguided Web-Based Self-Help Interventions. Journal of Medical Internet Research, 19(1), 1-18. doi:10.2196/jmir.6581

Bransen, E., Collard, P., & Poel, A. van der (2016). Sociale wijkteams en verslavingspreventie: kansen en belemmeringen. Verslaving, 12(4), 289–292. doi:10.1007/s12501-016-0082-x

Meer publicaties over dit thema