E-mental health in de huisartsenpraktijk

Sinds 2014 is vroegsignalering en behandeling van depressieve klachten, angstklachten en problematisch alcoholgebruik een taak van de huisarts en POH-GGZ. E-mental health-programma’s kunnen een rol spelen in de behandeling daarvan. De patiënt kan deze zelfstandig online volgen, of met begeleiding van de huisarts (blended zelfhulp).

Toolkit e-mental health

De Toolkit e-mental health geeft u inzicht in het zelfhulp-aanbod, de effectiviteit van deze programma's en wie ze aanbieden. Het Trimbos-instituut maakte deze toolkit samen met het NHG, de Landelijke Vereniging POH-GGZ (LVPOH-GGZ) en de kaderhuisartsen GGZ (Psyhag).

Aan de slag met e-mental health

Maakt uw praktijk nog geen of weinig gebruik van het uitgebreid e-mental health-aanbod? De toolkit bevat een praktisch 5-stappenplan om te starten met e-mental health.

Online leefstijl zelfhulpinterventies

Huisartsen die snel inzicht willen krijgen in het aanbod aan zelfhulpinterventies, kunnen het Overzicht Online Zelfhulpinterventies raadplegen. Daarin staan naast e-mental health-interventies ook online interventies op het gebied van leefstijl. 

Dit overzicht is samengesteld door het Trimbos-instituut vanuit het project Preventie in de Buurt. Hierin werken het Nederlands Huisartsen Genootschap en RIVM Centrum Gezond Leven samen met partners om structurele samenwerking te bevorderen tussen huisartsen(zorg), publieke gezondheid en andere domeinen. 

Ervaringen in de huisartsenpraktijk

Nieuwe ontwikkelingen binnen de e-mental health volgen elkaar snel op. Via verschillende implementatieprojecten bouwen wij onze ervaring uit, zoals:

  • Kleurjeleven: een evidence-based en succesvol zelfhulpprogramma voor mensen met depressieve klachten. Lees hier welke stappen zijn gezet om Kleurjeleven in een blended vorm in bijna 100 huisartspraktijken te implementeren en wat de ervaringen en resultaten zijn: Implementatie 'Blended e(mental) health in de huisartsenpraktijk'
  • Psyfit (pilot implementatie): online training voor het verbeteren van de mentale conditie. We kijken in de pilotfase samen met praktijkondersteuners GGZ hoe zij de cursus het beste kunnen inzetten in de praktijk.  
Het voordeel van de combinatie van Kleurjeleven en mijn gesprekken vind ik dat je mensen actief aan het werk kan zetten met meer dan wat je normaliter kan bespreken in een gesprek.
Praktijkondersteuner GGZ over blended Kleurjeleven
Het programma heeft me erg geholpen. Ik vond het prettig om voorbeelden te krijgen en de stem te horen die dingen uitlegde. Omdat het bij mij vooral om het piekeren ging, en ik me niet echt depressief voelde, was niet alles in de lessen op mij van toepassing. Toch haalde ik er veel uit, ik had het gevoel alsof ik niet alleen was (herkenning).
Patiënt over Kleurjeleven

Advies over online zelfhulp?

Wilt u advies van het Trimbos-instituut over online zelfhulp? Neemt u dan contact met ons op.


Interviews met Odile Smeets

Implementatie van e-health in de huisartsenzorg
Kleurjeleven is één van de eerst ontwikkelde online zelfhulp therapieën in Nederland, waarbij mensen met depressieve klachten zelfstandig aan de slag kunnen met hun klachten. Interview met Odile Smeets over de implementatie.
Verschenen in het digitale tijdschrift Kwaliteit In Zorg/Qruxx, mei 2018
Interview

"Persuasive Technology heeft de toekomst"
Hoe kun je mensen verleiden om online hulp- en zelfhulpprogramma's te gaan volgen en dat ook vol te houden?
Verschenen in TBV nr 4, april 2015
Download artikel (PDF)

E-Mental Health voor depressiepreventie

Een beschrijving van inhoudelijke en technologische interventie-elementen · 2016

Download

Implementatie 'Blended e-(mental) health in de huisartsenpraktijk'

Resultaten en lessons learned van de implementatie van blended Kleurjeleven in de huisartsenzorg · 2016

Download

Online cursus Signaleren postpartum depressie

Nascholing voor herkennen van klachten en risico’s postpartum depressie · 2016

E-mental health in de huisartsenpraktijk

Onderzoek naar gebruik en ervaringen · 2016

Download

Infographic E-Mental Health door huisarts en POH-GGZ

Wat is er nodig voor opschaling? · 2015

Download

Online cursus Signaleren depressie

Voor herkennen van klachten en risico’s van depressie · 2013

Er zijn geen relevante trainingen gekoppeld. Direct naar het trainingsaanbod.

Nieuws

Onlinehulpstempel voor de GGz stopt
11 december 2018 - Hoewel de kwaliteit van online hulp voor psychische klachten en geestelijke gezondheid nog onvoldoende geborgd is,..
Europese zorgverzekeraars bezoeken Trimbos-instituut
16 februari 2018 - Een delegatie van Europese zorgverzekeraars bezocht het Trimbos-instituut om meer te leren over de ontwikkelingen op het..
Gezocht: POH’s–GGZ voor aanbieden Blended Gripopjedip
21 juni 2017 - Gripopjedip, online groepsaanbod voor jongeren met depressieklachten, is er nu ook in een individuele, online versie:..

Publicaties

Bolier, L., Smeets, O., Haverman, M., & Poel, A. van der (2017). Positieve psychologie online. Directieve therapie, 37(2), 87-102.

Lokman, S., Leone, S.S., Sommers-Spijkerman, M., Poel, A. van der, Smit, F., & Boon, B. (2017). Complaint-Directed Mini-Interventions for Depressive Complaints: A Randomized Controlled Trial of Unguided Web-Based Self-Help Interventions. Journal of Medical Internet Research, 19(1), 1-18. doi:10.2196/jmir.6581

Metz, M.J., Elfeddali, I., Krol, D.G.H., Veerbeek, M.A., Beurs, E. de, Beekman, A.T.F., & Feltz-Cornelis C.M. van der (2017). A digital intake approach in specialized mental health care: study protocol of a cluster randomised controlled trial. BMC Psychiatry(maart). doi:10.1186/s12888-017-1247-9

Meer publicaties over dit thema