Depressie en angst: diagnose en behandeling

Voor de diagnostiek en behandeling van depressie en angststoornissen zijn multidisciplinaire richtlijnen ontwikkeld. De richtlijnen zijn kwaliteitsstandaarden met aanbevelingen voor goede zorg vanuit het perspectief van de patiënt. De richtlijnen zijn beschikbaar om de zorg in de dagelijkse praktijk van ggz-zorgverleners te ondersteunen.

Depressie kent verschillende verschijningsvormen en kan zich op elke leeftijd voordoen. Dit geldt ook voor angststoornissen. Behandeling volgens de richtlijnen houdt rekening met ernst, duur en beloop van de klachten en met persoonlijke omstandigheden. Aan de hand van de richtlijnen kunnen zorgverleners en patiënten samen beslissen over een passende aanpak. De richtlijnen geven aanwijzingen voor tijdig evalueren en bijstellen van de behandeling door overstappen op beter passende interventies. Vermijden van medicamenteuze overbehandeling en het voorkómen van verergering of terugval zijn hierbij belangrijk.

De aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling zijn gebaseerd op wetenschappelijke evidentie, praktijkkennis van zorgverleners en voorkeuren van patiënten en naastbetrokkenen. De richtlijnen worden regelmatig geactualiseerd op basis van nieuwe inzichten. Hierbij zijn vele beroepsgroepen, cliënten- en familieorganisaties betrokken.

Lees de richtlijnen:

 Zie ook:

Er zijn geen relevante trainingen gekoppeld. Direct naar het trainingsaanbod.

Er zijn geen relevante klantcases gekoppeld. Direct naar onze andere klantcases.

Nieuws

Stepped care biedt meerwaarde in de zorg voor depressie
15 november 2018 - Passende zorg, die zo licht als mogelijk is en zo intensief als nodig is, biedt meerwaarde in de zorg voor mensen met..
Zorgstandaarden Angstklachten en Bipolaire stoornissen beschikbaar
19 oktober 2017 - De Zorgstandaard Angstklachten en angststoornissen en de Zorgstandaard Bipolaire stoornissen zijn vanaf heden..
Welke behandeling heeft uw voorkeur bij angst of depressie?
16 mei 2017 - Wij zoeken mensen tussen de 18 en 65 jaar met depressieve klachten of met angstklachten die voor deze klachten worden..

Publicaties

Sinnema, H., Terluin, B., Volker, D., Wensing, M., Balkom, A. van. (2018). Factors contributing to the recognition of anxiety and depression in general practice. BMC Family Practice, 19(99). doi:10.1186/s12875-018-0784-8

Hermens, M.L.M., Oud, M., Sinnema, H., Nauta, M.H., Stikkelbroek, Y., Duin, D. van, Wensing, M. (2015). The multidisciplinary depression guideline for children and adolescents: an implementation study. European Child and Adolescent Psychiatry, 24(10), 1207-1218. doi:10.1007/s00787-014-0670-4

Meeuwissen, J., Gool, R. van, Hermens, M., & Meijel, B. van (2015). Leefstijlbevordering bij mensen met een ernstige psychische aandoening: Een nieuwe multidisciplinaire richtlijn. Nederlands Tijdschrift voor Evidence Based Practice, 4. doi:10.1007/s12468-015-0036-z

Meer publicaties over dit thema