Zwangerschap en (postpartum) depressie

In Nederland krijgen jaarlijks 20.000 vrouwen, die zwanger zijn en/of bevallen zijn, een depressie. Deze postpartum depressie is daarmee de meest voorkomende aandoening bij nieuwe moeders.

Moeders met een postpartum depressie schamen zich, voelen zich eenzaam en onbegrepen – zij zitten bepaald niet op een roze wolk. Huwelijksproblemen en scheidingen komen vaker voor. Ook voor de ontwikkeling van de baby zijn er risico’s op de korte en lange termijn, zoals een onveilige hechting en een verhoogd risico op kindermishandeling. Op latere leeftijd komen emotionele, gedrags-, cognitieve en interpersoonlijke problemen meer voor.

Herkenning en preventie van postpartum depressie

Met een betere herkenning en preventie kan het aantal vrouwen met depressieve klachten en postpartum depressie afnemen. Een belangrijke eerste stap hierin is het tijdig signaleren van (beginnende) depressieve klachten.

Het Trimbos-instituut heeft twee apps ontwikkeld over zwangerschap en depressie.