Persoonsgerichte zorg

Wereldwijd wordt persoonsgerichte zorg gezien als dé manier om om te gaan met mensen met dementie. Wij hebben ons erop toegelegd om persoonsgerichte zorg in de praktijk te stimuleren.

Wat is persoonsgerichte zorg?

Het belangrijkste uitgangspunt van persoonsgerichte zorg is dat mensen met dementie in de eerste plaats mens zijn. Persoonsgerichte zorg streeft er naar om ervoor te zorgen dat iemand met dementie zich erkend, gerespecteerd en vertrouwd kan voelen. Het is van belang om mensen met dementie te bevestigen in hun mens-zijn, hun gevoelens en belevingen serieus te nemen, en te letten op hun mogelijkheden. Net als iedereen hebben mensen met dementie behoefte aan sociaal contact, liefde, warmte, bezigheden, zelfwaardering, en het gevoel erbij te horen. Het hebben van dementie verandert hier niets aan. De ziekte maakt wel dat zij zelf minder goed in staat zijn deze behoeften te vervullen; hiervoor hebben mensen met dementie hulp van de omgeving nodig.

Persoonsgerichte zorg heeft de toekomst

Wij doen onderzoek naar de resultaten van persoonsgerichte zorg en hoe die het beste geïmplementeerd kan worden. Uit onderzoek weten we al dat persoonsgerichte zorg de volgende positieve effecten heeft:

  • minder psychofarmaca;
  • minder vrijheidsbeperkende maatregelen;
  • beter functioneren van bewoners;
  • hogere kwaliteit van leven voor bewoners;
  • meer tevredenheid onder familie;
  • meer betrokken professionals.

Met onze kennis en expertise ondersteunen we organisaties bij het verbeteren van de zorg voor mensen met dementie. 

Leren over persoonsgerichte zorg

Organisaties hebben steeds meer aandacht voor de behoeften, interesse en persoonlijkheid van bewoners. Toch lukt het niet altijd om persoonsgerichte zorg in de praktijk te brengen. Het ontbreekt bijvoorbeeld aan kennis over persoonsgerichte zorg of de randvoorwaarden zijn niet in orde, denk aan een gedeelde visie. Of ze kennen de persoonlijke geschiedenis van de bewoners niet goed genoeg om daar de zorg op af te stemmen. Onze training ‘Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie’ geeft u handvatten om binnen uw organisatie samen persoonsgerichte zorg te bieden. Ook leert u in onze e-learning ‘Leren over dementie’ meer over persoonsgerichte zorg en het omgaan met onbegrepen gedrag.

Wilt u advies op maat over persoonsgerichte zorg binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op.