Aan de slag met persoonsgerichte zorg bij dementie

Persoonsgerichte zorg vergroot de kwaliteit van leven bij dementie. Het Trimbos-instituut ondersteunt samen met Menske verpleeghuizen en zorgprofessionals bij de implementatie van een persoonsgerichte werkvisie.

Iemand met dementie is, net als ieder ander mens, iemand met een eigen geschiedenis, een eigen toekomst en eigen doelen. Daar verandert niets aan als je zorg en ondersteuning nodig hebt.

In de zorg voor mensen met dementie is het belangrijk om degene waarvoor je zorgt goed te kennen, zodat je precies weet hoe je iemand kunt ondersteunen, passend bij zijn persoonlijke wensen en voorkeuren.

Samen met Menske ondersteunt het Trimbos-instituut zorgorganisaties en professionals om persoonsgericht te werken.

Persoonsgerichte zorg: zo werkt het

In deze video zie je - aan de hand van een broodje haring - wat de kracht is van persoonsgericht werken.

Hoe kunnen we helpen?

Aukje Post van Menske en Claudia van der Velden van het Trimbos-instituut zijn expert op het gebied van Persoonsgerichte Zorg. Ze beantwoorden uw vragen graag.

Neem contact op

Waarom persoonsgericht werken?

Belangrijke pijler verpleeghuiszorg

Binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is persoonsgericht werken een van de belangrijkste pijlers voor goede verpleeghuiszorg, met als uitgangspunt dat iemand met dementie ‘gewoon’ mens kan zijn.

Betere kwaliteit van leven

Uit het onderzoek ‘Monitor Woonvormen Dementie’ blijkt dat een persoonsgerichte werkwijze in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie samengaat met een betere kwaliteit van leven van mensen met dementie en meer betrokken en tevreden familieleden en zorgmedewerkers.

(Bij)scholing belangrijker dan ooit

In het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’ van het ministerie van Volksgezondheid is de eerste sleutelvoorwaarde om persoonsgericht te kunnen werken de motivatie en deskundigheid van zorgmedewerkers. (Bij)scholing van zorgverleners is belangrijker dan ooit.

Zet de stap naar persoonsgerichte zorg

Persoonsgericht Werk-traject

Met een Persoonsgericht Werk-traject krijgt u als zorgorganisatie de ondersteuning om een persoonsgerichte werkvisie te implementeren in de dagelijkse praktijk. U zorg ervoor dat mederwerkers over de kennis en juiste houding beschikken om persoonsgerichte zorg te bieden. 

Dit traject richt zich op alle lagen van de organisatie en bestaat uit 5 pijlers:

  • Managersbijeenkomsten
  • Inspiratiebijeenkomsten
  • E-learning 'Leren over dementie'
  • Dementia Care Mapping (DCM): voor een goede aansluiting op de praktijk
  • Praktijkgerichte trainingen.

Natuurlijk stemmen we het Persoonsgericht Werk-traject altijd af op de wensen en behoeften van uw organisatie. 

Neem contact op

Download de folder

In onze folder leest u precies hoe het Persoonsgericht Werk-traject in elkaar zit.

Wie zijn wij?

Aukje Post is oprichter van Menske. Haar vader kreeg op zijn 57e de diagnose dementie. "Van huis uit ben ik een zorgmens met jarenlange ervaring in de praktijk- en managementfuncties in de zorg." Mede door de ervaring met haar vader zet ze zich sinds 2001 in voor de zorg en begeleiding van mensen met dementie.

Bel Aukje: 06 307 79 240

Claudia van der Velden is onderzoeker bij het Trimbos-instituut en projectleider Persoonsgericht Werken. Ze is expert op het gebied van dementiezorg.

Bel Claudia: 030 29 59 308

Hoe kunnen we helpen?

Stuur Claudia en Aukje een bericht:

We gaan zorgvuldig om met uw privacy.

Meer over het Persoonsgericht Werk-traject

De ervaring van De Zorgcirkel

Tot nu toe namen meer dan 75 teams deel aan het Persoonsgericht Werk-traject. Waaronder ook teams van zorgorganisatie De Zorgcirkel:

Persoonsgerichte zorg krijgt steeds verder vorm en er komt steeds meer draagvlak. Medewerkers zijn er heel erg mee bezig en ook de Raad van Bestuur en de Centrale Cliëntenraad zijn erg enthousiast.

Lees de casus van De Zorgcirkel

In samenwerking met Menske

Menske is in 2017 opgericht door Aukje Post en helpt organisaties, teams en professionals om de zorg voor mensen met dementie te verbeteren. ‘Menske’ is een
Oud-Engels woord dat ‘persoonlijk en waardig’ betekent, precies waar persoonsgerichte zorg voor staat. Verder is Menske licentiedrager en trainer van DCM-Nederland, een objectieve, wetenschappelijk onderbouwde observatiemethodiek die ook gebruikt wordt in het Persoonsgericht Werken-traject.

Voorproefje Leren over Dementie

Deze video geeft een indruk wat de e-learning Leren over Dementie te bieden heeft.