Persoonsgericht Werken | Implementatietraject voor organisaties in de dementiezorg

In de zorg voor mensen met dementie is het belangrijk om degene waarvoor je zorgt te kennen, zodat je precies weet hoe je iemand kunt ondersteunen, passend bij zijn persoonlijke wensen en voorkeuren. Zo kan iemand zich erkend, gerespecteerd en vertrouwd voelen.

Persoonsgericht werken peiler voor goede verpleeghuiszorg

Binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is persoonsgericht werken één van de belangrijkste pijlers voor goede verpleeghuiszorg, met als uitgangspunt dat iemand met dementie ‘gewoon’ mens kan zijn. Uit het onderzoek ‘Monitor Woonvormen Dementie’ blijkt dat een persoonsgerichte werkwijze in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie samengaat met een betere kwaliteit van leven van mensen met dementie en meer betrokken en tevreden familieleden en zorgmedewerkers. In het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’ van het ministerie van VWS is de eerste sleutelvoorwaarde om persoonsgericht te kunnen werken de motivatie en deskundigheid van zorgmedewerkers. (Bij)scholing van zorgverleners is belangrijker dan ooit, ook omdat de zorg en begeleiding voor mensen met dementie steeds complexer wordt in het verpleeghuis.

Persoonsgericht werken: van visie naar de werkvloer

Voor veel VVT-organisaties is persoonsgericht werken een belangrijk speerpunt in hun visie en beleid. Maar hoe kom je nu, samen met alle medewerkers binnen de organisatie, van een visie op papier naar persoonsgericht werken in de praktijk?

Het Trimbos-instituut heeft haar krachten gebundeld met Menske (licentiehouder DCM-Nederland) en ondersteunt succesvol verschillende organisaties in de omzetting van hun Persoonsgerichte Werk (PGW)-visie naar de dagelijkse praktijk: het PGW-traject. Uitgangspunt hierbij is dat alle medewerkers betrokken worden, zodat iedereen dezelfde taal spreekt en elkaar begrijpt in de zorg en begeleiding voor mensen met dementie. Het traject kan volledig op maat worden aangeboden, passend bij uw organisatie.

Aan de slag met persoongericht werken?

Het Trimbos-instituut en Menske hebben de afgelopen jaren meer dan 75 teams getraind in persoonsgericht werken. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek hoe we uw organisatie kunnen ondersteunen bij persoonsgericht werken. 

Meer informatie over Persoonsgericht werken-traject

Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie