Alcoholbeleid: advies voor gemeenten

Is uw gemeentelijk Preventie- en Handhavingsplan aan vernieuwing toe? Wilt u beter toezien op naleving van de Drank- en Horecawet? Wij ondersteunen u met onderzoek, advies en kennis. Met een effectieve preventieaanpak als resultaat.

Zo ondersteunen we gemeenten bij alcoholbeleid

Onderzoek & Advies

Pak alcoholgebruik en –preventie strategisch aan. Met de Scanner Lokaal Alcoholbeleid brengen we de situatie in kaart, de basis voor effectieve maatregelen en interventies.

Lees meer over de Alcoholscan

Training & Kennisbevordering

Houd het kennisniveau van uw professionals op peil. Maak alcoholpreventie effectiever met studiedagen, inspiratiesessies en (online) trainingen.

Bekijk het trainingsaanbod

Implementatie

Krijg antwoord op uw implementatie-vraagstukken rond alcohol. Van een effectieve uitgaansaanpak tot een integraal beleid voor middelenpreventie.

Bespreek uw vraagstuk

Onderzoek & Advies: alcoholpreventie en -handhaving

Scanner Lokaal Alcoholbeleid

Vergroot uw inzicht in alcoholgebruik, effectief beleid, preventie en handhaving. De Scanner Lokaal Alcoholbeleid helpt u daarbij. De scanner analyseert het huidige beleid en brengt eventuele problemen rond alcoholgebruik, alcoholverstrekking, toezicht en handhaving in beeld.

De scanner geeft u...

 • De lokale stand van zaken
 • Inzicht in specifieke uitdagingen
 • Oplossingen
 • Draagvlak voor beleid

De scanner helpt u ook netwerkpartners te mobiliseren.

De scanner analyseert...

 • Lokale data
 • Interviews met netwerkpartners
 • Nalevingsonderzoeken leeftijdgrens en doorschenken
 • Observaties en enquêtes
 • Regionaal/lokaal draagvlakonderzoek
 • Evaluatie naar werkzame beleidselementen
 • Beleidsadvies

De scanner is gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde ‘Rapid Assessment and Response’-aanpak.

Interesse?

Onze onderzoekers kunnen de uitvoering van de Scanner deels of volledig voor u doen. Als onafhankelijke partij kunnen we bijdragen aan een objectieve evaluatie van uw alcoholbeleid. Zo vergroot u het draagvlak voor beleidsverbeteringen.

Contactpersoon

Jeroen de Greeff

Jeroen de Greeff

Neem contact op
+31 (0)30 - 2959(427)

Training en kennisbevordering

Inspiratiedag Studenten, Alcohol, Drugs en Tabak

Het Trimbos-instituut organiseert een Inspiratiedag over studenten en alcoholbeleid. Ook zal er aandacht zijn voor drugs en tabak.
lees verder

Inspiratiesessie Preventie- & Handhavingsplan alcohol

Wilt u uw Preventie- en Handhavingsplan alcohol vernieuwen? Of wilt u een regionaal plan ontwikkelen? Deze inspiratiesessie brengt u volledig op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom alcoholgebruik, geeft inzicht in effectieve beleidsmaatregelen en biedt concrete aanknopingspunten om preventie en handhaving te verbinden.
lees verder

Studieochtend en informatiemiddag NIX18

De dag bestaat uit twee onderdelen. Ten eerste de Studieochtend Sport, jongeren, alcohol & roken en vervolgens de Informatiemiddag campagne NIX18. U kunt zich opgeven voor de afzonderlijke onderdelen.
lees verder

Implementatie alcoholbeleid: bespreek uw vraagstukken

Heeft u ondersteuning nodig bij het implementeren van uw alcoholbeleid? Wilt u een aanpak ontwikkelen om alcohol gerelateerde problemen in het uitgaansleven terug te dringen? Het Trimbos-instituut heeft adviseurs in huis met de juiste expertise en een passie voor preventie. Met onze jarenlange kennis over gemeentelijk alcoholbeleid helpen we u graag bij uw implementatievraagstukken. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs.

Contactpersoon

Jeroen de Greeff

Jeroen de Greeff

Neem contact op
+31 (0)30 - 2959(427)

Casus: Effectieve festivalaanpak in Rotterdam

Hoe verbeter je de naleving van de Drank- en Horecawet bij een van de grootste festivals in je gemeente? Die vraag legde Rotterdam voor aan het Team Gemeenten van het Trimbos-instituut. Zo wilde Rotterdam het aantal incidenten als gevolg van alcoholgebruik terugdringen. We ondersteunden de havenstad met een uitgebreide probleemanalyse. Vervolgens vertaalden we de Zweedse STAD-aanpak naar de Rotterdamse situatie. We implementeerden de aanpak door lokale partners te (helpen) mobiliseren, trainingen te verzorgen en een effectevaluatie uit te voeren.

Meer weten? Expertisecentrum Alcohol

Ons Expertisecentrum Alcohol bevat uitgebreide dossiers voor professionals over alcoholbeleid en -preventie.

Wegwijzer

Het Expertisecentrum Alcohol helpt u de meest relevante informatie te vinden over alcoholbeleid en -preventie. Van beleidskaders en cijfers tot praktische hulpmiddelen.

Bekijk de wegwijzer

Integrale aanpak alcoholpreventie

Dit dossier bespreekt de vier pijlers voor integrale alcoholpreventie:

 • fysieke en sociale omgeving
 • Regelgeving en handhaving
 • Voorlichting en educatie
 • Signalering, advies en ondersteuning

Bekijk dit dossier

Lokaal alcoholbeleid

Dit dossier bespreekt de Wet Publieke Gezondheid (WPG) en bevat een model Preventie- en Handhavingsplan.

Bekijk dit dossier

HBSC 2017

Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland · 2018

Download

Dronkenschap en doorschenken

Een gemeentelijke aanpak om dronkenschap en doorschenken in het uitgaansleven tegen te gaan. · 2017

Download

Preventie van schadelijk alcoholgebruik

Een update van de kennissynthese uit 2010 en een Roadmap voor STAD-Nederland · 2016

Download

Blurring nader bekeken

Een Europese vergelijking van wettelijke restricties, van verkooppunten en beschikbaarheid · 2016

Download

Minderjarigen onder invloed op beeld

Een onderzoek naar politie-interventie 'de Confrontatie' · 2016

Download

Alcohol en drugs bij evenementen

Leidraad voor gemeenten 2.0 · 2017

Download

Wetgeving rondom dronkenschap

Lokale handhaving · 2015

Download

Stappen met ouders

Een educatieve interventie over uitgaansopvoeding · 2015

Download

Nieuws

Datacollectie pilot IJslands model in volle gang
23 november 2018 - De zes Nederlandse gemeenten die deelnemen aan de pilot voor het IJslandse preventiemodel, zijn begonnen met het..
Preventieakkoord: vooral verleidingen, weinig verboden
23 november 2018 - Het Preventieakkoord is een belangrijke stap richting een gezondere samenleving, zeggen deskundigen van het..
Omvang en gevolgen van riskant alcoholgebruik in Nederland
22 november 2018 - Van de 80 procent van de bevolking van 18 jaar of ouder die in het afgelopen jaar alcohol heeft gedronken, kan 1 op de 6..

Publicaties

Er zijn geen relevante publicaties gekoppeld. Direct naar onze andere publicaties.