Alcohol en drugs op het werk

Of het nu gaat om drinken op het werk of privé, de gevolgen van middelengebruik zijn altijd in het werk te merken. Alcohol- en druggebruik vlak voor werktijd of tijdens werktijd kan zorgen voor meer ziekteverzuim, een grotere kans op ongevallen, verminderde productiviteit, kwalitatief minder goed werk, aantasting van de werksfeer en verhoging van presenteïsme.

Invulling geven aan een gezonde arbeidsplaats voor iedereen

De Arbo(Arbeidsomstandigheden)wet laat zien dat alcohol, drugs en medicijnen een onderdeel moeten zijn van de verplichte risico-inventarisatie in bedrijven. Hoewel de werknemer zelf primair verantwoordelijk is voor zijn alcohol- of middelenconsumptie, investeert een betrokken werkgever in voorlichting en een passend alcoholbeleid. Dit schept duidelijkheid onder de werknemers en is goed voor de organisatie als geheel. In een Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) worden voorschriften vastgelegd over het gebruik van middelen onder werktijd en vóór aanvang van het werk.

Daarnaast kan een werkgever onder bepaalde omstandigheden testen laten uitvoeren op alcohol en drugs. Maar ook de rechten van de werknemers zijn belangrijk. Als een bedrijf een campage opzet, moet die zowel voorlichting voor alle werknemers bevatten als trainingen voor managers in het tijdig herkennen van probleemgebruik en het voeren van taboedoorbrekende gesprekken.

Er zijn geen relevante producten gekoppeld. Direct naar de webwinkel.

Er zijn geen relevante trainingen gekoppeld. Direct naar het trainingsaanbod.

Er zijn geen relevante klantcases gekoppeld. Direct naar onze andere klantcases.

Nieuws

Er zijn geen relevante berichten. Direct naar al ons nieuws.

Publicaties

Er zijn geen relevante publicaties gekoppeld. Direct naar onze andere publicaties.