Alcohol en drugs in de wijk

Bij veel hulpvragen van het wijkteam spelen alcohol- en drugs een rol, bijvoorbeeld bij schulden, opvoedingsproblemen en huiselijk geweld. Voor het effectief aanpakken van die hulpvragen en het voorkomen van ernstigere problemen, is het vroeg signaleren, bespreken en (laten) aanpakken van gebruik belangrijk. Het Trimbos-instituut helpt wijkteams graag op weg met tips en handvatten om alcohol-en drugspreventie in het sociale wijkteam vorm te geven.

Verslavingspreventie en sociale wijkteams

Sociale wijkteams komen vaak onvoldoende toe aan verslavingspreventie. Dat komt omdat de teams in het algemeen nog zoeken naar hun invulling van preventief werken. Ook is er een tekort aan kennis en vaardigheden van medewerkers. Problematisch alcohol- en drugsgebruik goed kunnen signaleren en bespreken, vereist een bepaalde deskundigheid. Verder is er meer samenwerking nodig tussen de sociale wijkteams en de verslavingszorg, inclusief de afdelingen verslavingspreventie. In de verkenning 'Sociale wijkteams en verslavingspreventie' kunt u meer lezen over tips en aanbevelingen voor verslavingspreventie.

Deskundigheidsbevordering

Er is een trainingsaanbod voor het vergroten van kennis en vaardigheden over middelen, het signaleren en het bespreken van gebruik. De afdelingen verslavingspreventie van instellingen voor verslavingszorg bieden deze trainingen in de regio aan. Ook is er een online aanbod: de e-learning Open en Alert. De e-learning is gemaakt voor begeleiders van cliënten met een lichte verstandelijke beperking, maar is ook zeker nuttig voor medewerkers van sociale wijkteams. Trimbos-instituut heeft dit programma ontwikkeld samen met enkele instellingen voor verslavingszorg.

Meer lezen

Artikelen

 • Sociale wijkteams en verslavingspreventie: kansen en belemmeringen
  Els Bransen, Pascal Collard, Agnes van der Poel
  Verslaving, december 2016, Volume 12, Issue 4, pp 289–292
 • Zo signaleer je drugs- en alcoholgebruik (PDF)
  Problematisch gebruik van alcohol en drugs speelt regelmatig een
  rol in de problemen waar wijkteams tegenaan lopen, maar ze blijken
  het weinig te signaleren. Hoe komt dat? En wat is eraan te doen?
  Pascal Collard en Els Bransen
  Sozio, februari 2016 | 'Blijf als Sociale Professionals bij met Sozio, www.sozio.nl'
 • Praten over alcohol (PDF)
  Els Bransen
  Alcohol kan een rol spelen in ontstaan en aanhouden van psychische klachten. Praten over alcohol, door huisarts en POH-ggz, moet gebeuren vanuit een open houding en concrete vragen. 
  TPO De Praktijk, augustus 2017

Strategische Verkenning Cannabispreventie

Denkrichtingen om (problematisch) cannabisgebruik door jongeren te voorkomen · 2018

Download

Factsheet Cannabispreventie

Denkrichtingen om (problematisch) cannabisgebruik te voorkomen · 2018

Download

Infosheet Vluchtelingen en middelengebruik

Verslag van onderzoek onder Syrische en Eritrese vluchtelingen · 2018

Download

Zien drinken doet drinken?

Publiekssamenvatting · 2018

Download

Zien drinken doet drinken?

De invloed van de zichtbaarheid van alcohol in de sociale omgeving op kennis, opvattingen en gebruik van alcohol door jongeren · 2018

Download

Factsheet Stigma en Verslaving

Een uitgave van Verslavingskunde Nederland · 2017

Download

KOPP/KVO

Resultaten van een Rondgang in de Uitvoeringspraktijk van preventie, zorg en ondersteuning voor kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO) · 2017

Download

Factsheet KOPP/KVO

Kinderen van ouders met psychische problemen. Kinderen van verslaafde ouders. · 2012

Download

Er zijn geen relevante klantcases gekoppeld. Direct naar onze andere klantcases.

Nieuws

Lancering website Trimbos Expertisecentrum Alcohol
12 juli 2018 - Gistermiddag tijdens de Trimbos Zomersessies heeft het Trimbos-instituut de website van het Expertisecentrum Alcohol..
Nieuw: Infosheet Vluchtelingen en middelengebruik
15 juni 2018 - Deze week heeft het Trimbos-instituut een infosheet gepubliceerd over het gebruik van (genots-)middelen door Syrische en..
Betere ondersteuning en zorg voor Sophie, Naomi en 577.000 andere kinderen
15 februari 2017 - Meer aandacht voor kinderen van ouders met psychische problemen en/of van verslaafde ouders (KOPP/KVO). Maar vooral ook..

Publicaties

Er zijn geen relevante publicaties gekoppeld. Direct naar onze andere publicaties.