Alcohol, drugs en een laag IQ

Rond 1,4 miljoen mensen in Nederland hebben een laag IQ en beperkingen in het sociale aanpassingsvermogen. Om het gebruik van alcohol en drugs in deze groep aan te pakken, heeft u voldoende kennis nodig van deze groep en hun problematiek. Het Trimbos-instituut ontwikkelde verschillende trainingen, voorlichtingsmaterialen en een preventieprogramma. Die helpen u bij het begeleiden van deze mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB).

Effectieve trainingen en kennisvergroting

Mensen met een lichte verstandelijke beperking zijn minder weerbaar, kunnen zich moeilijker zelfstandig redden, en zeggen moeilijker 'nee' als zij alcohol of drugs krijgen aangeboden dan mensen zonder LVB. Hoe brengt u alcohol- of drugsgebruik ter sprake bij deze groep mensen? En hoe weet u wat u zelf kunt doen en wanneer u moet doorverwijzen? Met onze e-learning Open en Alert vergroten wij uw kennis over alcohol en drugsgebruik en het signaleren, bespreken en begeleiden daarvan bij jongeren met een LVB.


Waar bemoei ik me mee?

Ook mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) bepalen zelf of ze alcohol en drugs gebruiken. dat kan soms tot problemen leiden. In deze uitgave staan handvaten hoe daarmee om te gaan in de ambulante begeleiding.

Meer informatie en downloaden

Nieuws

Doe mee aan het project ‘LVB in het Vizier’
14 november 2017 - Het project ‘LVB in het Vizier’ wil eraan bijdragen dat mensen met LVB en problematisch middelengebruik en/of vermoedens..
Hoe effectief is de preventie van middelengebruik bij jongeren in risicosettingen?
30 oktober 2014 - Zijn interventies ter preventie van problematisch genotmiddelengebruik onder jongeren in justitiële jeugdinrichtingen,..

Publicaties

Pols, J., Althoff, B., & Bransen E. (2017). The limits of autonomy: ideals in care for people with intellectual disabilities. Medical Anthropology(augustus). doi:10.1080/01459740.2017.1367776

Duijvenbode, N. van, Didden, R., Korzilius, H. & Engels, R.C.M.E. (2016). The role of executive control and readiness to change in problematic drinkers with mild to borderline intellectual disability. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities(juli). doi:10.1111/jar.12280

Duijvenbode, N. van, Didden, R., Korzilius, H. & Engels, R.C.M.E. (2016). “Het zit allemaal tussen mijn oren!” De neuropsychologie van verslavingsproblematiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking. Verslaving(4). doi:10.1007/s12501-016-0083-9

Meer publicaties over dit thema