3.7 Multidisciplinaire aanpak voor veiligheid en risicogestuurde zorg

3.7 Multidisciplinaire aanpak voor veiligheid en risicogestuurde zorg

Yvonne Velthuizen, Veilig Thuis Kennemerland
Pauline Coops, GGZ InGeest

Zijn de omstandigheden goed genoeg voor het kind om op te groeien is een belangrijke vraag. 

Samenvatting

In het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemmerland (MDCK) werkt een team van verschillende professionals samen bij signalen van kindermishandeling. Als er sprake is van (mogelijke) kindermishandeling kan “Veilig Thuis” kind en gezin doorverwijzen naar het MDCK. Dit gebeurt als er ernstige en signalen zijn dat de situatie voor het kind onveilig is. Het MDCK heeft tot doel de signalen te onderzoeken, en herstel te bevorderen, zo snel mogelijk.

In de workshop werden 2 casussen besproken die het MDCK heeft behandeld. De volwassenen GGZ is vaak terughoudend in het verwijzen naar Veilig Thuis en het MDCK: “Behandelaars zijn vaak bang om de behandelrelatie met de ouder op het spel te zetten. Bovendien is er nog te weinig oog voor de situatie van het kind. De redenatie is: ‘met deze patiënt gaat het naar omstandigheden goed’. Maar zijn de omstandigheden goed genoeg voor het kind om op te groeien?”