3.6 Integrale gezinsbegeleiding: de cirkel doorbreken

3.6 Integrale gezinsbegeleiding: de cirkel doorbreken

Cecil Prins, (kinder- en jeugd)psychiater GGZ Drenthe
Tess de Jong & Tineke Wilting - thuisbegeleiding Icare

Voordat je naast ouders kan gaan staan, moet je zelf voelen wat er dan gebeurt in het gezin.

Samenvatting

Veel kwetsbare gezinnen in de Veenkoloniën krijgen niet de steun of hulp die ze zouden kunnen krijgen. Gezinnen met een combinatie van armoede en hoge zorgconsumptie.  De gemeente Coevorden, Icare thuisbegeleiding en GGZ Drenthe zorgen dat deze gezinnen wel de ondersteuning en behandeling krijgen die nodig is om intergenerationele problematiek te kunnen doorbreken. Er wordt niet over, maar met de gezinsleden gesproken en geëvalueerd. Een samenwerking van GGZ-behandeling en WMO-ondersteuning die ook helpt bij een gezonde ontwikkeling en kansen voor kinderen.

Het belang van het thema ‘armoede’ wordt benadrukt. De invloed van armoede op gezondheid is namelijk groot. In deze gemeente is de scheidslijn tussen jeugd en WMO gering. Zo gaat Icare thuisbegeleiding ook mee naar schoolafspraken.

Ouderschap is iets wat je moet leren. Net zoals fietsen. Vaak hebben deze ouders moeite met het functioneren in relaties (persoonlijk, zakelijk, etc.). Door extra hulpverleners toe te voegen maak je het in relationele zin dus lastiger voor gezinnen, omdat relaties aangaan  iets is waar ze moeite mee hebben.

Doordat thuisbegeleiding wordt geboden wordt er gewerkt aan de onderste laag van de piramide van Maslow. En dan komt er daarna ruimte voor bijvoorbeeld behandeling. Bij thuisbegeleiding zien zij vaak gezinnen met zwaardere problemen, het gezin is vaak aan het overleven. Er is vaak wel een hulpvraag, maar niet per se voor de ggz.