3.0 Hoe worden we collega's?

3.0 Hoe worden we collega's?

Prof. dr. Philippe Delespaul
Bijzonder hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ aan de Universiteit van Maastricht en programmaleider Integrale Zorg bij Mondriaan in Zuid-Limburg. Een van de initiatiefnemers van De Nieuwe GGZ.

We investeren op dit moment meer dan 100fte in een wijk van 15.000 inwoners. En toch voelen we dagelijkse de schaarste…. Dat moet ons ethisch verplichten om het anders te gaan doen!

Samenvatting

Je kunt de werelden rondom ouders en kinderen niet scheiden van elkaar, die werelden moeten geïntegreerd zijn. Dat betekent dat professionals met verschillende deskundigheid rondom ouders en kinderen beschikbaar moeten zijn. Niet splitsen, niet defensief zijn, geen tijd verliezen aan het bepalen onder welk aanbod een probleem valt. We hebben elkaar nodig. Maar hoe komen we los van de huidige structuur en manier van werken, waarin we zo lijken vast te zitten? Samenwerken op de werkvloer rondom en in de leefwereld van ouders en kinderen. Samen zorg verlenen aan ouders met ernstige psychische problemen, en samen zorgen voor een gezonde en veilige context voor de kinderen.