2.6 En hoe gaat het met de kinderen?

2.6 En hoe gaat het met de kinderen?

Marieke Potijk, arts en onderzoeker UMCG
Henriette Hoving, medisch maatschappelijk werker UMCG
Luus Alberts, GGZ-preventiewerker Mediant

Binnen het UMCG worden alle ouders die in behandeling zijn standaard uitgenodigd voor KOPP-oudergroep en kinderen voor kindgesprekken.

Samenvatting

Op welke wijze kan aandacht voor ouderschap en het welzijn van kinderen structureel onderdeel van de behandeling zijn, was de centrale vraag in deze workshop. Er werd geopend met een mooi filmpje over ouderschap en het hebben van een psychische aandoening, ontwikkeld door het UMCG. Binnen Mediant wordt de Kindcheck heel goed ingevuld: in 87% wordt deze afgenomen. Er is echter geen zicht op het vervolg: worden er acties ondernomen om ouders te informeren over ouderschap bij psychische problemen en om de situatie veiliger te maken als dit nodig is?

Mediant voert een pilot uit om het vervolg na de Kindcheck in te richten en te monitoren. Binnen het UMCG worden alle ouders die in behandeling zijn standaard uitgenodigd voor KOPP-oudergroep en kinderen voor kindgesprekken. “Als ouders psychische problemen of verslavingsproblemen hebben heeft dit altijd impact op een kind. Het bespreken van ouderschap binnen een behandeling is dus altijd nodig en zinvol”.