2.5 Gezinspsychiatrie: in gesprek over kwetsbaar ouderschap

2.5 Gezinspsychiatrie: in gesprek over kwetsbaar ouderschap

Cecil Prins, (kinder & jeugd) psychiater, GGZ Drenthe
Corine Rijbeek, psychiater, Yulius
Marco Koper, gezinsbehandelaar, Yulius

In de kliniek is huishoudelijk personeel geschoold in oplossingsgericht werken. Die spreken ‘gewoon’ met ouders zonder al die hulpverlenerstaal.

Samenvatting

Hoe kom je in gesprek met je cliënten over ouderschap? En hoe leer je dat eigenlijk: een goede ouder zijn? Welke werkzame elementen uit de klinische en ambulante gezinspsychiatrie kan je toepassen in de behandelpraktijk van alle dag? De deelnemers krijgen concrete voorbeelden van technieken die ze zelf kunnen gebruiken om in gesprek te komen over (zorgen over) ouderschap.

Wat wil je bereikt hebben of welke doelen moeten behaald zijn aan het eind van de behandeling, is een moeilijke vraag. Ouders zijn vaak niet in staat om hier een goed of eigen antwoord op te geven. Jammer is dat psycho-educatie over hoe traumatische gebeurtenissen van invloed zijn op het ouderschap vaak niet wordt ingezet, terwijl dit wel helpt om erkenning te geven aan de ouder en ze te ‘ontschuldigen’.

Een ouderschapsprogramma doet o.a. het reflectief vermogen van de ouder toenemen. De ouder gaat sensitiever opvoeden, Het kind gaat beter luisteren. Er is een afname van de symptomen van psychopathologie merkbaar. Als therapeut is het belangrijk vragen te blijven stellen en nieuwsgierig te blijven. En eigen oordelen plus hypothesen uit te stellen.