1.6 Professioneel afwegen in relatie tot de meldcode

1.6 Professioneel afwegen in relatie tot de meldcode

Jolande Schoonenberg, vertrouwensarts/ voorzitter VVAK

Hoe dichter je bij ouders staat, hoe moeilijker het is om te signaleren

Samenvatting

Wanneer zet je de stap naar het melden van kindermishandeling of huiselijk geweld? Aan de hand van 3 casussen werd met behulp van het Stappenplan Kindermishandeling bediscussieerd welke acties je als professional zou moeten ondernemen. Take home messages:

  • 75% van de behandelrelaties blijft intact bij het praten over onveiligheid
  • Wees transparant naar ouders bij vermoedens van onveiligheid
  • Voel je niet schuldig om dit ter sprake te brengen; het is onderdeel van je werk
  • Schakel Veilig Thuis niet alleen in om te melden maar ook voor advies! Het voordeel is dat Veilig Thuis verder van de situatie af staat. Want: hoe dichter je bij ouders staat, hoe moeilijker het is om te signaleren.