1.5 Iedereen een aandachtsfunctionaris!

1.5 Iedereen een aandachtsfunctionaris!

Tea Hol, directeur LVAK & trainer aandachtsfunctionaris
Hester Diderich, projectleider Kindcheck-GGZ

We zien dat ouders er wel over willen praten. Wij als professionals moeten de knop omzetten

Samenvatting

Een aandachtsfunctionaris is een geschoolde deskundige met specifieke kennis van kindermishandeling en huiselijk geweld. De aandachtfunctionaris heeft een adviesfunctie en is verantwoordelijk voor implementatie, hanteren en borging van de meldcode. Belangrijk is te weten dat je Veilig Thuis als partner kunt gebruiken en dat zij niet gelijk tot actie over gaan of zaken overnemen.

Het bespreken van de situatie met ouders is voor professional vaak lastig vanwege de vertrouwensrelatie. Voorbeelden van te stellen vragen en communicatietips voor het spreken met ouders staan op kindcheck-ggz.nl.