1.4 Veilig Thuis: hoe werken we samen?

1.4 Veilig Thuis: hoe werken we samen?

Marie-Jeanne van Hagen - GZ psycholoog en Orthopedagoog Generalist
Inge Drabbels - medewerker backoffice
Kathelijn Smit– gedragswetenschapper

Citaat: “Alleen door echt samen te werken creëer je een Veilig Thuis”

Samenvatting

Doel van deze workshop was om allerlei zaken rondom het werk van Veilig Thuis te verhelderen. Drie medewerkers van Veilig Thuis lieten de deelnemers een Kahoot quiz  invullen via hun eigen mobiel. Door middel van 8 vragen kwamen er gesprekken op gang over de moeilijkheden rondom het uitvoeren van de kindcheck, misvattingen over de werkwijze van Veilig Thuis en de regels omtrent geheimhoudingsplicht.

Wat opvalt is de samenwerking zowel onderling tussen de medewerkers van Veilig Thuis als extern met andere partijen. Veel professionals ervaren nog een drempel om contact op te nemen met Veilig Thuis. De reden hiervoor zijn vaak bestaande misvattingen over zowel de taak en werkwijze van Veilig thuis. Maar ook blijft het voor veel professionals lastig om hierover te spreken met hun cliënt. Doe dit toch, was de boodschap. Want alleen zo kun je samen werken aan een Veilig Thuis.