1.0 De olifant in de (behandel)kamer

1.0 De olifant in de (behandel)kamer

Prof. Dr. Majone Steketee
Bijzonder hoogleraar intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Algemeen Directeur en voorzitter Raad van Bestuur van het Verwey-Jonker Instituut.

80% van de ouders voelt zich onvoldoende ondersteund in het ouderschap door de volwassen GGZ

Samenvatting

Hoe zit het met de intergenerationele overdracht van problemen van de ouders naar de kinderen? Ongeveer 15 % van de Nederlandse kinderen heeft te maken heeft met een ouder met psychische problematiek en deze kinderen hebben een hoger risico om ooit zelf een psychische stoornis te ontwikkelen. Wat weten we over welke risico’s kinderen lopen als hun ouders een psychische stoornis heeft of er geweld in het gezin is? Hoe kunnen we voorkomen dat deze kinderen als volwassenen met dezelfde problemen te maken krijgen? Waarom is specifieke aandacht voor de kinderen en de ouder-kindrelatie nodig in de praktijk van de GGZ volwassenen?