Psychische problemen en ouderschap

Deel 1: Doorbreken we de cirkel?

Video: Welkom door dagvoorzitter Jacobine Geel (GGZ Nedeland)
Video: De olifant in de (Behandel)kamer (Keynote)
Video: Een veilig thuis en het beroepsgeheim: dilemma’s om te delen
Video: Begeleid ouderschap bij psychische problemen

 

In Nederland kampen 865.000 ouders met psychische of verslavingsproblematiek. Het blijkt lastig om het ouderschap te bespreken in de behandelkamer. Wat weten we over welke risico’s kinderen lopen als hun ouders een psychische stoornis hebben? Hoe kunnen we voorkomen dat deze kinderen als volwassenen met dezelfde problemen te maken krijgen? Waarom is specifieke aandacht voor ouderschap en de ouder-kindrelatie nodig in de praktijk van de  volwassenen GGZ?

 

Hoe is het om op te groeien met een ouder waarbij sprake is van ernstige psychiatrische problematiek? Een kind van ….  - inmiddels volwassen, moeder en hulpverlener - deelt haar persoonlijke ervaringen met de aanwezigen.

Mijn verhaal - kind van...

 

Deel 2: Kwetsbaar ouderschap: contextueel behandelen

Video: Gesprek met wethouder Jeugd Amsterdam en directeur Jeugd VWS
Video: GGZ is een onmisbare partner (Keynote)
Video: Contextuele behandeling voor jonge gezinnen
Video: Gezinspsychiatrie: in gesprek over kwetsbaar ouderschap

 

Behandelingen binnen de volwassen GGZ zijn nog vaak individu- en stoornisgericht, en nog  te weinig contextgericht. Ouderschap is een van de belangrijkste omgevingsfactoren voor de ontwikkeling van kinderen. En het versterken van ouderschap helpt bij het herstel van de cliënt zelf. Het vergroot de effectiviteit van de behandeling én kan voorkomen dat de kinderen op latere leeftijd psychische problemen ontwikkelen.

Deel 3: Samenwerken voor goed ouderschap

Video: Hoe worden we collega's; de nieuwe GGZ (Keynote)
Video: Samenwerken aan veiligheid voor het hele gezin
Video: Integrale gezinsbegeleiding: de cirkel doorbreken
Video: Afsluitend gesprek Jacobine Geel en Juliette van Eerd

 

Je kunt de werelden rondom ouders en kinderen niet scheiden van elkaar, die werelden moeten geïntegreerd zijn. Professionals met verschillende deskundigheid rondom ouders en kinderen moeten beschikbaar zijn. We hebben elkaar nodig. Samen zorg verlenen aan ouders met ernstige psychische problemen, en samen zorgen voor een gezonde en veilige context voor de kinderen.

Hoe krijg je ouderschap en de aandacht voor kinderen de behandelkamer binnen? Laat je via deze ouderschapsKID inspireren om met de inzichten, kennis, tips en handvaten aan de slag te gaan.

Partners