Product DL009

Vragenlijst cliënttevredenheidsinstrument voor mantelzorgers

Tevredenheid van familieleden en mantelzorgers met casemanagement bij dementie

Dit cliënt tevredenheidinstrument meet de tevredenheid van mantelzorgers met de ambulante psychogeriatrische zorg die zij en/of de dementerende ontvangen. Dit instrument is ontwikkeld in opdracht van Stichting Geriant. Momenteel wordt dit instrument ook ontwikkeld voor de intramurale psychogeriatrie.

Producttype
Downloads
Pagina's
6
Productnummer
DL009
Jaar van uitgave
2007

Gratis download